ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คำดูถูก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คำดูถูก*, -คำดูถูก-

คำดูถูก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำดูถูก (n.) contempt See also: disdain, scorn Syn. คำปรามาส
คำดูถูก (n.) contempt See also: disdain, scorn, derision Syn. คำดูแคลน, คำดูถูกดูแคลน Ops. คำยกย่องชมเชย
คำดูถูกดูแคลน (n.) contempt See also: disdain, scorn, derision Syn. คำดูแคลน, คำดูถูก Ops. คำยกย่องชมเชย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
contemptible or disgusting person (n.) คนตะกละ (คำดูถูก) See also: คนเห็นแก่กิน, คนเห็นแก่ตัว, คนน่ารังเกียจ
gawk (n.) คนโง่ (คำดูถูก) See also: คนซุ่มซ่าม
homosexual man (n.) ชายรักร่วมเพศที่มีลักษณะเป็นหญิง (คำดูถูก)
mouse (n.) คนขี้ขลาด (คำดูถูก) See also: คนตาขาว
petticoat (adj.) เหมือนผู้หญิง (คำดูถูก) See also: อย่างกับผู้หญิง Syn. womanly, ladylike
roly-poly (adj.) เตี้ยและอ้วนกลม (คำดูถูก)
swine (n.) คนตะกละ (คำดูถูก) See also: คนเห็นแก่กิน, คนเห็นแก่ตัว, คนน่ารังเกียจ Syn. contemptible or disgusting person
swish (n.) ชายรักร่วมเพศที่มีลักษณะเป็นหญิง (คำดูถูก) Syn. homosexual man
turn the other cheek (idm.) เมินเฉยต่อคำดูถูก See also: ไม่สนใจคำสบประมาท
womanish (adj.) ซึ่งมีลักษณะเหมือนผู้หญิง (คำดูถูกผู้ชาย) Syn. effeminate, sissy, unmanly, pansy, feminine Ops. macho, masculine
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I won't endure Song-Yang's insults anymore.ข้าจะไม่อดทนกับคำดูถูกของซองหยางอีกแล้ว
I want to... but then all that nagging I have to...ฉันก็อยากจะทำอยู่หรอกนะ... มีแต่คำดูถูกที่ทำให้ฉัน...
In there and turn some of that jeering into cheering?และเปลี่ยนคำดูถูกให้เป็นคำชมสิ
One step and all the pain and humiliation would be over.แค่ก้าวออกไปก้าวเดียว ก็สิ้นสุดทั้งความเจ็บปวดและถ้อยคำดูถูกทั้งหลาย
Do you know what it takes to unite 90 clans, half of whom want to massacre the other half for one insult or another?เจ้ารู้ไหมต้องทำอย่างไรถึงจะ รวมคนเผ่ากว่าเก้าสิบเผ่า ที่ครึ่งหนึ่งอยากจะ ฆ่าอีกครึ่งหนึ่งให้สิ้น หากได้ยินเพียงคำดูถูกเหยียดหยาม
Yeah. I can't exactly see him turning the other cheek.ใช่ ผมไม่เคยเห็นเขาเป๊ะๆ เมินเฉยต่อคำดูถูก
When I said what I was going to say in my head, it sounded really insulting, so I'll find another way to say it.เวลาทีฉันพูดสิ่งที่ฉันคิดอยู่ในหัวออกไป มันมักจะฟังดูเป็นคำดูถูก ฉะนั้น ฉันเลย หาทางอื่นที่จะพูดมันออกมา เเบบไม่ให้เหมือนการดูถูกนะ
I bust my butt putting up with them crackers every day 'cause I "like" you.ทนคำดูถูกเหยียดหยามจากคนขาวทุกวัน เพราะฉัน "ชอบ" แกงั้นสิ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คำดูถูก
Back to top