ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความทะนงตัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความทะนงตัว*, -ความทะนงตัว-

ความทะนงตัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความทะนงตัว (n.) pride See also: self-respect, dignity, self-righteous Syn. การถือตัว, ความเย่อหยิ่ง
ความทะนงตัว (n.) egoism See also: arrogance, haughtiness, insolence, conceitedness, self-importance, self-confidence, pride, vanity. Syn. การถือตัว, ความทระนง
ความทะนงตัว (n.) arrogance See also: daring, boldness, assertiveness, impudence, impertinence, audacity Syn. การถือตัว, ความเย่อหยิ่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
self-conceitn. ความหยิ่ง,ความทะนงตัว,ความโอหัง., See also: self-conceited adj. self-conceitedly adv.
vanity(แวน'นิที) n. ความหยิ่งยโส,ความทะนงตัว,ความภูมิใจในตัวเองมากเกินไป,ความว่างเปล่า,ความไร้สาระ,การไร้คุณค่า,สิ่งที่ไร้สาระ,ความไร้ประโยชน์,โต๊ะเครื่องแป้ง,กระเป๋าถือเล็ก ๆ ,กระเป๋าถือเล็ก ๆ สำหรับใส่เครื่องสำอาง, See also: vanited adj. คำที่มีความหม
English-Thai: Nontri Dictionary
conceit(n) ความหยิ่ง,ความถือดี,ความทะนงตัว,ความเพ้อฝัน,จินตนาการ
vainglory(n) ความหยิ่ง,ความโอ้อวด,ความทะนงตัว,ความถือตัว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
boasting (n.) ความทะนงตัว See also: ความเห่อเหิม, ความโอ้อวด Syn. arrogant, self-praise
self-importance (n.) ความทะนงตัว
self-praise (n.) ความทะนงตัว See also: ความเห่อเหิม, ความโอ้อวด Syn. arrogant, boasting
vainglory (n.) ความทะนงตัว See also: ความเห่อเหิม, ความโอ้อวด Syn. arrogant, boasting, self-praise
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This kind of pride and defiance of... Shut up, you miserable buzzard!ความทะนงตัวที่ท้าทายพระเจ้า หุบปากนะ ยายแร้งทึ้งเพ้อเจ้อ
I only brought you down here to protect your fragile ego.ฉันพานายมาที่นี่เพื่อปกป้องความทะนงตัวที่บอบบางของนายนะ
You will be punished for your insolence!ซักวันคุณต้องได้รับโทษ เพราะความทะนงตัวของคุณ
(Scoffs) Just when I thought I had the biggest ego in the tristate area.ผมมีความทะนงตัวมากที่สุดยิ่งกว่าใคร
That's just vanity, Mr. Ward. That's weakness.นั่นมันก็แค่ความทะนงตัว คุณวอร์ด
I can't afford to be giving away five grand's worth of windows.ไม่คิดว่ารีเฟล็กซ์การขย้อนของผม จะยอมให้ผมยอมกลืนความทะนงตัวแบบนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความทะนงตัว
Back to top