ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คลุกคลี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คลุกคลี*, -คลุกคลี-

คลุกคลี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คลุกคลี (v.) be familiar with See also: be accustomed to Syn. คุ้นเคย
คลุกคลี (v.) associate See also: company, consort with, contact, get in touch with, make friends with Syn. คบค้า, คบหาสมาคม
คลุกคลีตีโมง (v.) associate See also: mingle, hobnob, accompany, socialize Syn. มั่วสุม
English-Thai: HOPE Dictionary
commingle(คะมิง'เกิล) {commingled,commingling,commingles} vt.,vi. ผสม,คลุกคลี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She had a contact within the Hive, someone I never met.หล่อนคลุกคลีอยู่กับรังผึ้ง บางคนไม่เคยพบหล่อน
Delivered to him... he said he was once in the music business but... you know I thought he might like it.เห็นเค้าเคยบอกว่าครั้งนึงเค้าเคยคลุกคลีอยู่ในธุรกิจเพลง ชั้นว่าเค้าชอบงานของเธอ
And I did it all with Johnny.ชั้นเคยคลุกคลีอยู่กับจอห์นนี่
You must always discipline yourself when come in contact with the lowlyเจ้าจะทำผิดกฎมณเทียรบาล เมื่อลดตัวลงไปคลุกคลีกับคนเหล่านั้น
Since when do you smoke up with neo-Nazis?คนพวกนี้ทำอะไร นายไปคลุกคลี กับพวกลัทธินาซีตั้งแต่เมื่อไหร่
He can tie the dirty deeds of his organization to the rich and mighty... judges, clergymen, a few senators... as well as naming the aryan shot-callers.เขาต้องเอาตัวเข้าไปคลุกคลีกับสิ่งสกปรก เพื่อให้องค์กรของเขาร่ำรวยและยิ่งใหญ่ให้กับ ... ผู้พิพากษา บามหลวง สมาชิกวุฒิสภาบางคน...
You don't wanna mix with that crowd.เธอไม่ควรเข้าไปคลุกคลี กับพวกนั้น
That I would ever let you down like that.ฉันจะไม่ปล่อยให้เธอ ไปคลุกคลีกับอะไร แบบนั้นหรอก
Yeah, not if you're 28 and you're fooling around with him.ก็ใช่ แต่คุณน่ะคนอายุ 28 ที่ได้ไปคลุกคลีกับเขา
Also, he would have been obsessed with the guards,อีกอย่าง เขาต้องคลุกคลี อยู่กับพวกผู้คุม
Oh, it totally changes them.เปลี่ยนเขาได้แน่นอน ได้คลุกคลีกับบางคน..
Rather than being a vet and being surrounded by animals, students are a lot more fun.จะให้เป็นสัตว์แพทย์คลุกคลีอยู่กับสัตว์ อยู่กับนักเรียนคงสนุกกว่านะ
Two years I'm down here working with them, and they're making their own music and it was lost on me.สองปีที่ผ่านมาฉันลงมาคลุกคลีกับพวกมัน แล้วมันก็มีเสียงดนตรีของมันเอง แต่ฉันไม่ได้สนใจ
Now, you hardly ever show and when you do, you waste your time and that of your team's fixating on a drug that, after what happened, is never ever going to get approved.และถ้าเข้ามาคุณก็เอาเวลา ไปคลุกคลีแต่กับไอ้ยาตัวนั้น หลังจากที่เกิดเรื่องไม่มีทางเลย ไม่มีทางเลยที่จะได้อนุมัติ
And that I consorted with your human.และก็ที่ผมไปคลุกคลี กับมนุษย์ของท่าน
I just have to engage in a little mean-girl power struggle first.ฉันก็แค่ต้องเข้าไปคลุกคลีกับแม่คุณหนูเอาแต่ใจนั่นซะก่อน
I don't know how much time you've spent around babies...ฉันไม่รู้ว่าคุณเคยคลุกคลี กับเด็กแค่ไหน...
I've been around Ghost enough to know a direwolf when I see one.ข้าคลุกคลีกับโกสต์มานาน ข้ารู้จักหมาป่าโลกันตร์ดี
Spent too many years around lancers and pikemen.ข้าคลุกคลีกับพลทวนพลหอกมาหลายปีเกิน
I've been around long enough to know.ฉันได้คลุกคลีอยู่ในแวดวงนี้ มานานมากพอที่จะรู้
Look at you, rolling with royalty.ดูนายสิ, มาคลุกคลีกับพวกคุณหนูชั้นสูง
Sex results in lots of drooling little creatures running around, who want things from you.จริงด้วย เธอมีรสนิยมชอบเรื่องอันตรายๆมาตลอดเลยนี่นา หรืออย่างน้อยก็เคยคลุกคลีกับหนุ่มๆตัวแสบแสนอันตราย
If you want them to follow you, you have to become a part of their world.ถ้าอยากให้พวกเขาภักดี ท่านต้องคลุกคลีกับโลกของพวกเขา
What are you saying? Denisovich shouldn't be around monsters?จะพูดว่าเดนนิโซวิชไม่ควร คลุกคลีกับปีศาจเหรอ
He's gotta walk around inside that life all day long. - Fuckin' shoot me four times and...ก็ต้องไปคลุกคลีกับมือระเบิดทั้งวัน ฆ่าผมเถอะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คลุกคลี
Back to top