ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ครั้งต่อไป

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ครั้งต่อไป*, -ครั้งต่อไป-

ครั้งต่อไป ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครั้งต่อไป (n.) next time Syn. คราวหลัง, ครั้งหน้า Ops. คราวก่อน, ครั้งก่อน, ครั้งที่แล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
There is no next timeไม่มีครั้งต่อไปอีก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Fine, next time, I'll leave him alone with your sister.ได้ ครั้งต่อไป ฉันจะปล่อยมันไว้กับน้องสาวนาย
We'll make adjustments. Next time, we'll be ready.เราจะทำให้มันเรียบร้อย ครั้งต่อไป เราจะพร้อม
You know what?นายรู้อะไรไหม ครั้งต่อไป นายไปบอกอิมิลิโอ...
Well, next time, plan for it, would you?เอาล่ะ ครั้งต่อไป ก็หัดวางแผนซะสิ นายทำได้ไหม
Annie, 4 on, 28 off, next, November 10th.แอนนี่: 4 เปิด 28 ปิด ครั้งต่อไป 10 พฤศจิกายน
If we can get inside the world of Henry Tibbs, then I can predict when and where he will blow.ถ้าเราเข้าไปอยู่ในโลกของ ทิบส์ ได้ ผมจะดูออก ว่าเขาจะลงมือ ครั้งต่อไป ที่ไหน
Oh, I'm sorry. Next time I'll put a sock on the door.โอ้ ฉันขอโทษ ครั้งต่อไป ฉันจะเอาถุงแขวงไว้ที่ประตู
Word is he's picking up the next shipment in person.พูดกันว่า ครั้งต่อไป เขาจะรับของด้วยตัวเอง
Next time, just pull over and call us.ครั้งต่อไป ขับรถเอาไว้ข้างถนนและโทรหาเรา
Only next time, I will try a different method.ครั้งต่อไป ข้าจะลองวิธีที่แตกต่าง
"Next time it will be better.ครั้งต่อไป จะดีกว่านี้"
In future you will not be molested again.ครั้งต่อไป จะไม่มีใครมาก่อกวนอีก
So the next time I want more than half!ครั้งต่อไป ฉันต้องการได้มากกว่าครึ่ง
In the future, I'd appreciate a little heads-up before you fellas drop in.ครั้งต่อไป ฉันหวังว่าอย่างน้อย คงจะตื่นให้เร็วก่อนที่พวกนายจะมาเยี่ยม
Next time, you're on your own.ครั้งต่อไป ตัวใครตัวมัน
The next time you bring a gun to a job without telling me,ครั้งต่อไป ถ้านายขืนกล้าพกปืนติดตัวไปทำงานด้วย โดยที่ไม่บอกฉัน
Next time, if you have shit about something then come say it to my face.ครั้งต่อไป ถ้าแกมีอะไรดีๆ เมื่อนั้นเราค่อยมาพูดอีก
Next time follow your own advice.ครั้งต่อไป ทำตามคำแนะนำของคุณเอง.
Next time, I'll shoot you in your fucking mouth.ครั้งต่อไป ผมจะยิงคุณในปากของคุณร่วมเพศ
Next time, you'll open the door.ครั้งต่อไป มึงเปิดประตูซะ
Next time, don't use laundry detergent,ครั้งต่อไป อย่าใช้ผงซักฟอกซักผ้า
Next time, you let your mother make it.ครั้งต่อไป เธอให้เเม่ของเธอเป็นคนชง
Next time we could try oral.ครั้งต่อไป เราจะลองใ้ช้ปากดู
Next time, think flowers.ครั้งต่อไป เอาช่อดอกไม้มาด้วยนะ
The next time, put an ice pack on your head during chemo.ครั้งต่อไป เอาน้ำเเข็งแอลกอฮอล์แห้ง ครอบศรีาะคุณด้วยระหว่างที่ทำคีโม
Next time, we...ครั้งต่อไป ไว้เรา... .
You should call me next time.ครั้งต่อไปคุณน่าจะโทรหาผมนะ
Your next offense will be your last.ครั้งต่อไปจะเป็นครั้งสุดท้ายของเจ้า
And the next one is in his brain.ครั้งต่อไปจะเป็นสมองของเขา
Next time I kill you!ครั้งต่อไปฉันฆ่านายแน่ !
I'll give you Zobelle's next shipment gratis.ครั้งต่อไปฉันจะจัดส่งปืนของโซเบลล่าให้นายฟรีๆ
Next time I'll pull him over.ครั้งต่อไปฉันจะดึงเขามากกว่า
Next one's gonna catch, Miss Celia. You just wait and see.ครั้งต่อไปต้องได้แน่ คุณซีเลีย รอดูเถอะ
The next time Griffin calls, I want you to answer.ครั้งต่อไปถ้ากริฟฟินโทรมา ฉันต้องการให้คุณรับสาย
The next time you think Of that second helping of chunky monkey,ครั้งต่อไปถ้าคิดจะอ้วนอีก
And the next time you question my integrity,ครั้งต่อไปถ้าคุณยังสงสัยในความซื่อสัตย์ของผมอีก
The next time we have an emergency,ครั้งต่อไปถ้าเรามีเหตุฉุกเฉิน
Do a good job in the future.ครั้งต่อไปทำให้ดีขึ้นแล้วกัน
Next time make her feel like it's more about her mind, not just her body.ครั้งต่อไปทำให้เธอรู้สึกเหมือน ใส่ใจเธอมากขึ้นไปอีก ไม่ใช่แค่ร่างกายของเธอ
Next time you take the bus.ครั้งต่อไปที่คุณจะใช้รถบัส

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ครั้งต่อไป
Back to top