ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ครหา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ครหา*, -ครหา-

ครหา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครหา (v.) blame See also: censure, reprimand, condemn, criticize, reproach Syn. ติเตียน, ตำหนิ, ติโทษ Ops. ชมเชย, ชื่นชม, สรรเสริญ
English-Thai: HOPE Dictionary
abandon(อะแบน' เดิน) vt.,n. ละทิ้ง, ปล่อย, พลัดพรากจาก, ไม่เกรงครหา, ปล่อยตามอารมณ์ -abandoner , -abandonment ตัวอย่าง: *Somchai abandones himself to despair. สมชัยปล่อยตัวอยู่แต่ในความสิ้นหวัง* n.
English-Thai: Nontri Dictionary
exonerate(vt) ทำให้พ้นจากข้อครหา,ทำให้พ้นจากข้อกล่าวหา,ปลดเปลื้องภาระ
irreproachable(adj) ไม่มีข้อครหา,ไม่มีตำหนิ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Somebody's lost, you find them. Somebody's bleeding--ครหายไป คุณก็ตามหา ใครเลือดตกยางออก...
And therefore is not by any to be enterprised lightly, or wantonly, to satisfy man's carnal lusts and appetites, but reverently, discreetly, advisedly, soberly, and in the fear of God, duly considering the causes for which matrimony was ordained.และในขณะนี้ถ้าไม่มีใครหาญกล้า เข้ามาอย่างไม่จริงจังหรือพิเรนทร์ เพื่อที่จะคัดค้านด้วยความปรารถนา ในทางกามาและความกระหาย แต่ด้วยความเคารพ ด้วยการไตร่ตรอง การมีสติ ความสุขุม
Each time, Granpa led us up the high trail where nobody could find us.แต่ละครั้ง ปู่จะพาเราไปตามทางบนเขา ที่ๆ จะไม่มีใครหาเราเจอ
No one will get to him, so no deal.คุณจะหาเขาไม่เจอ ไม่มีใครหาเขาเจอ ดังนั้น ไม่มีข้อตกลงอีกแล้ว
Hey, Kat. Look who found me.เฮ้แคท ดูสิ ใครหาฉันเจอ
Far away, where they can't find us!หนีไปไกล ๆ ที่ ๆ ไม่มีใครหาเจอ
Who do you think you are?คุณคิดว่าคุณเป็นใครหา?
Pardon me for appearing desperate, but before the pilot was ripped from the cockpit, he did say that no one's gonna find us unless we get that transceiver working.ขอโทษนะ ถ้าผมดูเหมือนหมดหวัง แต่ก่อนที่นักบินจะถูก กระชากออกจากห้องคนขับ เขาบอกว่าจะไม่มีใครหาเราเจอ
Won't be able to find your body till the river thaws.จะไม่มีใครหาศพนายเจอ จนกว่าแม่น้ำจะละลาย
Those bodies were never recovered, either.ไม่มีใครหาศพพวกเขาเจอ
Nobody gets a table here.ไม่มีใครหาที่นั่งได้หรอกน่า
But he was never found.ไม่มีใครหาเขาพบ / ใช่ แต่เขา
Did you or did you not volunteer to run the fund-raising gala?เธอได้ตกลง เป็นอาสาสมัครหาทุนรึเปล่า
No one ever found out who was responsible... ew.ไม่เคยมีใครหาจนเจอ คนที่จะเป็นผู้รับผิดชอบ
WE CAN DO THIS. WE CAN DISAPPEAR.เราทำได้ จะไม่มีใครหาเราเจอ
And if that means that I don't have time to make you breakfast in the morning or I have to dress up in this stupid shirt so that we stay invisible and nobody finds us... then that's what I'll do.และถึงแม้ว่านั่นจะหมายถึงพ่อ จะไม่มีเวลาทำอาหารเช้าให้ลูก หรือว่าพ่อต้องใส่ ไอ้เสื้อโง่ๆ นี่ เพื่อให้เราไม่เป็นที่พบเห็น และจะได้ไม่มีใครหาเราเจอ...
They haven't been able to find the body of Senator Rutledge.จะไม่มีใครหาศพวุฒิสมาชิกรูทเลจด์เจอ
Will somebody get me a salad?จะมีใครหามันมาให้ฉันได้มั๊ย
No one's gonna find her there.ไม่มีใครหาเธอเจอที่นั่น
At homeland security where nobody can find it.ที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ไม่มีใครหาเจอแน่
You remember that guy that I was telling you about whose wife disappeared on some cruise?คุณจำคนที่ผมเคยพูดให้ฟังได้ไหม ภรรยาของใครหายไปบนเรือ?
A 92-year-old woman who no one can seem to find.หญิงแก่อายุ 92 ปีที่ไม่มีใครหาเจอ
Have we lost it? Who's missing?มันหายไปไหนแล้ว มีใครหายไปบ้าง
She said if anybody could find the skull, it's you.แม่บอกว่าถ้าจะมีใครหากระโหลกพบ ก็ต้องเป็นคุณ
Nobody goes AWOL on my watch. Private! You're coming with me.ไม่มีใครหายหัวไปจากสายตาของฉันได้ ไพรเวท นายมากับฉัน!
But if he came out, who went in?เขาออกมา แล้วใครหายเข้าไปล่ะคะ
No one in the burn yard trust meไม่มีใครหาเจอหรอก เชื่อฉันสิ
One day, you'll just be gone and nobody can find you.วันหนึ่ง ลูกจะหายไปเฉยๆ และไม่มีใครหาลูกเจอ
We have placed her where no one will find her.เราให้เธอพักที่นี่ และไม่มีใครหาเธอเจอ
If anyone gives you any trouble, you let me know.ถ้าใครหาเรื่องนาย บอกฉันละกัน
AND SEE IF ANYONE WAS LAST SEEN IN THE UNSUB'S OPERATING ZONE.มีใครหายไปในโซนเกิดเหตุหรือไม่?
IT HELPS TO KNOW YOU'RE NOT GOING THERE ALONE.- ไม่มีใครหาทางออกได้เสมอไป
And you find out who and what we've got.และ ค้นหาด้วยว่า ใครหายไปบ้าง
Stay close to your phones. If anyone's out of place,พกมือถือติดตัวตลอดเวลา ถ้าเผื่อใครหายไป
That's why no one can find it.เพราะอย่างนั้นก็เลยไม่มีใครหาเจอ
Arkansas... somewhere no one can come looking for me.ที่ไหนก็ได้ที่ไม่มีใครหาฉันพบ
It would seem the Prince does not want to be found.ดูเหมือนว่าเจ้าชายจะไม่ต้องการให้ใครหาพบ... .
We need to hide the Half-Blood Prince's book where no one will ever find it, including you.เราต้องหาที่ซ่อน หนังสือของเจ้าชายเลือดผสม ที่ซึ่งจะไม่มีใครหามันเจอ รวมทั้งเธอ
I can take "the sky is falling" from everyone else, but not you.ชั้นรับได้ถ้ามีใครหาว่าชั้นฝันลมๆแล้งๆ แต่ต้องไม่ใช่คุณสิ
It is one thing to question the official story, and another thing entirely to make wild accusations, or insinuate that I'm a superhero.มันมีเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องราวอย่างเป็นทางการ แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่จะทำให้ข้อครหา หรือการกล่าวเป็นนัยๆ ว่า ผมคือซุปเปอร์ฮีโร่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ครหา
Back to top