ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนพาล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนพาล*, -คนพาล-

คนพาล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนพาล (n.) hooligan See also: delinquent, yob/yobbo, ruffian, vandal, lager lout Syn. คนเลว, คนเกเร Ops. คนดี
English-Thai: HOPE Dictionary
bully(บูล'ลี) {bullied,bullying,bullies} n. คนพาล,แมงดา,คนลวง,เนื้อวัวกระป๋อง vt. ขู่,ขู่เข็ญ,คุกคาม,ทำให้กลัว vt. เป็นอันธพาล,รังแก. adj. ดีมาก,ดีเลิศ,ร่าเริง. interj. ดี,ทำได้ดี,เอาเลย
knave(เนฟว) n. คนไม่ซื่อ,คนโกง,คนพาล,ไพ่ตัวแจ๊ค,คนต่ำต้อย,คนใช้ผู้ชาย,
rascal(แรส'เคิล) n. คนพาล,อันธพาล,คนเสเพล,คนเลว,คนทุจริต,คนโกง,อ้ายเสือนี่. adj. ทุจริต,เลว,สารเลว,พาล,อันธพาล, Syn. rapscallion,scoundrel
rascally(แรส'คะลี) adj.,adv. มีลักษณะของคนพาล,ทุจริต,เลว,สารเลว,พาล., Syn. dishonest,mean
rogue(โรก) n. คนพาล,คนโกง,คนทุจริต,คนจรจัด,คนเกเร,คนที่ชอบยั่วคนอื่น,สิ่งมีชีวิตที่ผิดปกติ,พันธุ์ที่ไม่ดี,ม้าโกง,บุคคลที่มีมารยา (โดยเฉพาะเด็กหรือผู้หญิง), Syn. scoundrel
roguery(โร'กะรี) n. ความพาล,พฤติกรรมของคนพาล,ความเกเร,การหลอกลวง,การโกง,การหลอกต้ม,ความเจ้าเล่ห์,มารยา, Syn. rascality
rough(รัฟ) adj.,n.,v. (ทำให้,กลายเป็น) (สิ่งที่) ขรุขระ,ไม่เรียบ,สาก,หยาบ,กระด้าง,ไม่สวย,มีขนรุงรัง,ไม่ได้ตกแต่ง,ไม่ได้เสริมแต่ง,คร่าว ๆ ,ตึงตัง,หยาบคาย,เกเร, (พายุ) รุนแรง,ไม่เป็นระเบียบ,จลาจล,ยากลำบาก, (ยา) ฤทธิ์แรง,คนเกเร,คนพาล,ความลำบาก,ต้นร่าง
ruffian(รัฟ'เฟียน) n. คนพาล,อันธพาล,นักเลงโต,คนโหดเหี้ยมที่ชอบรังแกคนอื่น adj. พาล,โหดเหี้ยม,ไม่เคารพกฎหมาย, See also: ruffianism n., Syn. roughneck
scalawag(สแคล'ละแวก) n. อันธพาล,คนพาล,ง, See also: scalawaggery n. scallawaggery n. scalawaggy adj. scallawaggy adj., Syn. rascal
scallawag(สแคล'ละแวก) n. อันธพาล,คนพาล,ง, See also: scalawaggery n. scallawaggery n. scalawaggy adj. scallawaggy adj., Syn. rascal
scamp(สแคมพฺ) n. อันธพาล,คนพาล,คนเสเพล,คนโกง,คนเหลวไหล. vt. ทำให้เหลวไหล,ทำอย่างรีบเร่ง,ทำอย่างสะเพร่า, Syn. rogue
scoundrel(สเคา'เดริล) n. คนเสเพล,คนพาล,คนชั่ว,คนเลว,คนวายร้าย, Syn. blackguard
underworld(อัน'เดอะเวิร์ลดฺ) n. ยมโลก,นรก,พื้นปฐพี,หมู่คนพาล,หมู่อาชญากร, Syn. criminals,antipodes
English-Thai: Nontri Dictionary
gangster(n) คนพาล,คนร้าย,นักเลง,พวกอั้งยี่,พวกอันธพาล
blackguard(n) คนชั่ว,คนพาล,คนสารเลว,คนเลวทราม
bully(n) คนพาล,นักเลง,อันธพาล,แมงดา
hector(n) คนคุยโต,คนพาล,คนชอบรังแก
rascal(n) อันธพาล,คนสารเลว,คนพาล,คนเสเพล,คนโกง
rogue(n) คนเกเร,คนพาล,คนจรจัด,คนเจ้ามารยา
scoundrel(n) คนพาล,อันธพาล,คนเลว,คนเสเพล,คนชั่ว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
rascal (n.) คนพาล See also: คนชั่ว, คนเลว, คนโกง Syn. rogue, scamp
roughneck (n.) คนพาล See also: คนเกเร, นักเลงโต Syn. roustabout
scalawag (n.) คนพาล See also: อันธพาล, คนเกเร Syn. rogue, trickster
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
People take children to a place of business? Why?คนพาลูกไปที่ทำธุรกิจเหรอ ทำไม
So that old rascal's back in town, eh?ดังนั้นกลับมาว่าคนพาลเก่าใน เมืองใช่มั้ย?
We're ready but preparing this one meant that I couldn't watch these roguesเรา'พร้อม... ...แต่ที่ตระเตรียมนี้หนึ่งที่หมายความ that I ไม่มีนาฬิกาคนพาลเหล่านี้
That's why I brought them here on my own.เธอกำลังจะบอกว่า ต้องเป็นคนพาลแบบนี้น่ะเหรอ ถึงเหมาะกับเธอน่ะ? เราไม่ได้สั่งนะครับ
Stop your pretending.ฉันไม่ปล่อยหรอก เจ้าคนพาล มาสู้กันเลยสิ ออกไปนะ !
Ahjussi, you are really. Oh, I'm going crazy.ไอ้คนพาล ทำไมต้องตะโกนด้วย ?
No, Mr. Butterfield's gonna take you home.ไม่ ... คุณบัตเตอร์ฟิลด์ จะเป็นคนพาลูกกลับบ้าน
You were the one who brought in that case, weren't you?คุณเป็นคนพาลูกค้าเข้ามา ใช่ไหม
When the going gets rough, you can always deploy The Morgan.เมื่อเจอกับคนพาล นายสามารถเอาThe Morganมาปรับใช้ได้
The moment he decided to go rogue.และสิ่งนี้เป็นตัวกระตุ้น เวลาที่เขาตัดสินใจเป็นคนพาล
Two mothers brought their daughters, Liv and Emma, here to the Palm Court for tea.คุณแม่สองคนพาลูกสาว ลิฟกับเอ็มมา มาที่พาล์มคอร์ทเพื่อจิบน้ำชา
What about Hector?สิ่งที่เกี่ยวกับคนพาล?
Look, I've never written anything for Hector. All right?มองฉันไม่เคยเขียนอะไรให้คนพาล ทั้งหมดใช่มั้ย?
You couldn't face up to the bullies at your school so you can do it at mine.เธอไม่สามารถเงยหน้ามอง เหล่าคนพาลในโรงเรียน เธอทำมันได้กับฉัน
One boy in town came down with it, and some parents pulled their children from school, so they didn't have to sit in the same room.เด็กคนนึงในเมืองลงมาพร้อมกับมัน และผู้ปกครองบางคนพาลูกออกจากโรงเรียน เขาไม่ต้องการให้นั่งอยู่ในห้องเรียนเดียวกัน
We can't let the congress bully our children!เราไม่ต้องการให้คนพาลในรัฐสภาทำร้ายลูกหลานของเรา
Bullies have been around since the first caveman invented the club.พวกคนพาลมีมานาน ตั้งแต่สมัยมนุษย์ยุคหินแล้วล่ะ
Today's bullies can cause a lot more damage.แต่วันนี้พวกคนพาล \ สร้างความเสียหายได้มากขึ้น
I guess it takes one bully to know another, Jenna.ฉันคิดว่าเธอก็เป็นหนึ่งในคนพาลเหมือนกัน, เจนน่า
Not liking glee club doesn't make us bullies, and implying that is reverse bullying.เราไม่ชอบชมรม Glee ก็ไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนพาล และฉันหมายความอย่างที่บอกเป็นนัย
Who`ll hang a noose on the goose-stepping goons from Berlin?ใครจะจัดการพวกคนพาลจากเบอร์ลิน
We are from the rough lands in the West.เรามาจากแดนคนพาลในตะวันตก
And everyone that's watching is going to believe that Emily totally went rogue and that she wants the box that Jason gave me.และทุกคนที่กำลังมองอยู่จะเชื่อหมดเปลือก ว่าเอมิลี่เป็นคนพาล และเธอต้องการ \ กล่องที่เจสันให้ฉันมา
Someone has my son, and Antoine Lussier is getting him back.ใครบางคนพาลูกชายฉันไป และ แอนโทน ลูเซียร์ กำลังพาเขากลับมา
You want to fight me? Is that the test? To see if I'll attack an old man?เหตุผลเดียวกันที่เธอยังคงเตะคนพาลนั่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนพาล
Back to top