ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การมีชัยชนะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การมีชัยชนะ*, -การมีชัยชนะ-

การมีชัยชนะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การมีชัยชนะ (n.) victory See also: triumph, win, success Syn. ชัย, ความมีชัย Ops. พ่ายแพ้
English-Thai: HOPE Dictionary
sweeping(สวี'พิง) adj. กว้างใหญ่ไพศาล,กว้างขวาง,กินเนื้อที่อันกว้างขวาง,ครอบคลุม,ท่วมท้น,เด็ดขาด. n. การกวาด,การปัดกวาด,การขจัด,การมีชัยชนะเด็ดขาด, See also: sweepings n. สิ่งที่ถูกกวาดทิ้ง. sweepingness n., Syn. extensive
victory(วิค'ทะรี) n. ชัยชนะ,การมีชัยชนะในการรบ, Syn. success,triumph,win
winning(วิน'นิง) n. การมีชัยชนะ adj. ประสบความสำเร็จ,มีความยินดี, See also: winnings n.,pl. สิ่งที่ได้มาจากการมีชัยชนะ (โดยเฉพาะเงิน) winningly adv. winningness n., Syn. charming
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
victoriousness (n.) การมีชัยชนะ
winningness (n.) การมีชัยชนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การมีชัยชนะ
Back to top