หมวดคำภาษาอังกฤษ > เครื่องมือช่าง (tools supplies)

หมวด เครื่องมือช่าง (tools supplies)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษในหมวดนี้ได้แก่
รูป คำศัพท์ ประเภท ความหมาย
barrel barrel n ถังใส่ของเหลว
bolt bolt n น๊อตตัวผู้
brush brush n แปรง
bucksaw n เลื่อยสองมือใช้ตัดไม้
can can n กระป๋อง
chisel chisel n สิ่ว
compasses compasses n วงเวียน(เครื่องเขียน)
crowbar crowbar n ชะแลง
cutter cutter n เครื่องตัด
drill drill n สว่านไฟฟ้า
file file n ตะไบ
flashlight flashlight n ไฟฉาย
fret saw fret saw n เลื่อยฉลุ
hacksaw hacksaw n เลื่อยตัดโลหะ
hammer hammer n ค้อน
handle handle n ที่จับ
hinge hinge n บานพับ
knife knife n มีด
ladder ladder n บันได
level level n เครื่องวัดระดับ
light bulb light bulb n หลอดไฟฟ้า
nail nail n ตะปู
needle needle n เข็ม
nut nut n น๊อตตัวเมีย
paint paint n สี
paintbrush paintbrush n พู่กัน
penknife penknife n มีดพก
pickaxe pickaxe n อีเต้อสำหรับขุด
pipe pipe n ท่อ
pipe wrench pipe wrench n ประแจขันท่อ
plane plane n กบไสไม้
pliers pliers n คีม
plumb bob plumb bob n ลูกดิ่ง
roller roller n ลูกกลิ้ง
rope rope n เชือก
sandpaper sandpaper n กระดาษทราย
saw saw n เลื่อย
scissors scissors n กรรไกร
scraper scraper n ที่ขูดสี
screw screw n ตะปูควง
screwdriver screwdriver n ไขควง
sewing machine sewing machine n จักรเย็บผ้า
sledgehammer sledgehammer n ค้อนขนาดใหญ่มาก
spade spade n พลั่ว
spanner spanner n กุญแจเลื่อน
stepladder stepladder n บันไดพับได้
switchboard switchboard n แผงไฟฟ้า
tape measure tape measure n สายวัด
thread thread n ด้าย
trowel trowel n เกรียง
vise vise n เครื่องมือชนิดหนึ่งใช้หนีบจับวัตถุให้แน่น
wire wire n ลวด
workbench workbench n โต๊ะหรือม้านั่งทำงานสำหรับช่างต่างๆ
wrench wrench n ประแจเลื่อน (เครื่องมือ)


ค้นหาภายในเว็บ

คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y zBack to top