ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

whooper

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *whooper*, -whooper-

whooper ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
whooper (n.) นกกระสาสีขาวขนาดใหญ่ See also: แถบทวีปอเมริกาเหนือใกล้จะสูญพันธุ์ ชื่อละตินคือ Grus americana

whooper ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
大白鳥[おおはくちょう;オオハクチョウ, oohakuchou ; oohakuchou] (n) (uk) whooper swan (Cygnus cygnus)

whooper ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Singschwan {m} [ornith.]Whooper Swan (Cygnus cygnus)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า whooper
Back to top