ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

whip up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *whip up*, -whip up-

whip up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
whip up (phrv.) ตีเร็วๆ (อาหาร)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've had reports that anti-government elements are using this "Akira" madness of yours as an excuse to whip up their terrorist fervor!ผมได้รับรายงานเกี่ยวกับกลุ่ม ต้านรัฐบาลได้มีการใช้... ..."อากิระ" ความยุ่งยากของพวกคุณเช่นคำขอโทษ เพื่อจะกระตุ้นความหวาดกลัวทั้งหลาย!
You gotta go whip up some dinner plates?คุณจำต้องไปชักขึ้นบางจานอาหารค่ำ?
Dan the weatherman says a fog bank is rolling in offshore, so if i were you, i would lock the doors throw away the keys and whip up a pitcher of martinis... , while you listen to another hour of music on kab,แดน นักพยากรณ์อากาศบอกว่า มีกลุ่มหมอกเคลื่อนตัวเข้ามายังท่าเรือ ดังนั้นถ้าฉันเป็นคุณ ฉันจะล็อคประตู เขวี้ยงกุญแจไปให้ไกล แล้วเขย่าเหยือกที่เต็มไปด้วยมาตินี่
I love it. Hey, should I whip up a fondue for Mom?ผมชอบมันจัง เฮ้ ให้ผมทำฟองดูว์ให้แม่คุณมั้ย
They could whip up some bad Photoshop poster in an afternoon.พวกเขาน่ะคงใช้โปสเตอร์ทำจากคอมแทน บ่ายก็ได้งานแล้ว
You want some coffee? Whip up some breakfast?เธอจะรับกาแฟไหม หรืออาหารเช้า
Look, Bree, all you gotta do is whip up a few pancakes, hand out some advance copies of your book, and we're outta here.นี่ บรี ที่คุณต้องทำนะแค่ตีแป้งแพนเค้กนิดหน่อย แจกตำราอาหารนิดนึง แล้วเรากลับบ้านกัน
I'd have thought you could whip up a remedy for this in no time, Harry.ฉันคิดว่าเธอปรุงยารักษาขึ้นมาได้นะ แฮรี่
I'll fix you dinner, and I'll whip up a batch of my famous white-chocolate popcorn, and we'll watch it.ฉันจะทำอาหารเย็นให้คุณ แล้วฉันจะเตรียมทำ ข้าวโพดคั่วช็อคโกแลตขาวไว้เป็นทีเด็ด และเรามาดูหนังกัน
Text me your address and any food allergies, and I'll come whip up a meal.งั้นส่งที่อยู่นายมาและก็ของที่ต้องการ ฉันจะไปทำให้
Maybe we can get the guy in my six to whip up a couple quesadillas you know.ฉันโน้มน้าวเจ้าหน้าที่ได้นะ
In the meantime, you're welcome to whip up a quick character and join us.เธอจะสร้างตัวละครขึ้นมาลวกๆแล้วมาเล่นด้วยกันก็ได้นะ

whip up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลงแส้[v.] (long saē) EN: whip ; whip up ; beat ; flog ; scourge ; lash ; thrash ; goad FR: fouetter ; flageller

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า whip up
Back to top