ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wheel in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wheel in*, -wheel in-

wheel in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wheel in (phrv.) เข็นเข้าไป See also: ้หมุนเข้าไป, กลิ้งเข้าไป Syn. send in, take in
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Born with a steering wheel in his hand and lead in his foot.เกิดมาพร้อมกับพวงมาลัยในมือ ของเขา และนำไปสู่ในการเดินเท้าของ เขา
I'm a wheel in an office, if you can believe it. - A big wheel.ฉันเป็นแค่เฟืองตัวนึงในบริษัท ไม่ว่านายจะเชื่อหรือไม่ก็ตาม
"Our first kiss was in a Ferris Wheel in an amusement park."จูบแรกคือตอนที่ไปเที่ยวสวนสนุกงั้นหรอ
W-Why don't I just go down to the party bus store, where all the party buses have a state-of-the-art sound system, a stripper pole, a love grotto, and a steering wheel in the shape of a boob.ทำไมฉันไม่ไปที่ร้านสำหรับจัดปาร์ตี้บัส ที่ปาร์ตี้บัสทุกคันมีสุดยอดเครื่องเสียง เสาเต้นระบำเปลื้องผ้า ถ้ำรัก(?
Charlotte, you were behind the wheel in Amy's car.ชาร์ล็อตต์ คุณใช่ไหมที่เป็นคน ขับรถของเอมี่
King Stefan ordered his men to seize every spinning wheel in the kingdom.คิงสเตฟานสั่งให้คนของเขา ที่จะยึดปั่นทุก ล้อในราชอาณาจักร
Wheel in the sky keeps on turnin' - Did he say anything to you?- พ่อพูดอะไรกับพี่มั๊ย?
Wheel in there and finish the job myself?Wheel in there and finish the job myself?
And that I would be willing to risk not just my social standing but also getting hurt by letting him wheel into my heart.และฉันอยากเสี่ยงกับเขาจริงๆ ไม่ใช่แค่จุดยืนทางสังคมของฉัน แต่รวมถึงการยอมเจ็บ จากการยอมให้เขาเข็นรถเข้ามาในหัวใจ

wheel in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉวัดเฉวียน[v.] (chawatchawī) EN: circle ; circle in the air ; wheel in the air FR: tournoyer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wheel in
Back to top