ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

way of trapping wild elephant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *way of trapping wild elephant*, -way of trapping wild elephant-