ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wander off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wander off*, -wander off-

wander off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wander off (phrv.) ท่องเที่ยวไปทั่ว See also: เตร็ดเตร่ไป
wander off (phrv.) ออกนอกประเด็น See also: ออกนอกทิศทาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't wander off now, boy.ไม่ต้องแปลกใจ, ไอ้หนู.
You cannot wander off on your own.เธอออกไปข้างนอกตามลำพังไม่ได้นะ
Probably wander off by morning.น่าจะเดินไปที่อื่นในตอนเช้าละ
That way, you won't wander off into sheep's meadow.ไปทางที่คุณจะไม่หลงเข้าไปในทุ่งเลี้ยงแกะ
That's true, brick, and you wander off at the mall and scare mom half to death!ใช่ บริค เธอเตร็ดเตร่ในห้าง และทำให้แม่แทบหัวใจวาย
...can just wander off the street....ที่จะเดินออกไปไหนมาไหนตามถนนก็ได้
Fine, you know what, then wander off into the the wild blue.ก็ได้ ลูกรู้ไหม เข้าป่าไปเลย
She can wander off as much as she likes, and you'll never lose touch with her.ทีนี้ป้าไปไหนได้ตามสบาย คุณหาท่านพบแน่ๆ
Hey, just don't touch anything or wander off or talk to anybody that you shouldn't be talking to.เฮ้เพียงแค่ไม่ได้สัมผัสอะไรหรือเดินออก หรือพูดคุยกับใครที่คุณไม่ควรที่จะพูดคุยกับ
I'm just saying it's quite common in these types of movies for an unsuspecting character to wander off and vanish.ฉันแค่บอกว่ามันเหมือนกับหนังที่เราดู จะมีตัวละครนึงที่ขี้สงสัยแล้วเดินดูรอบๆ แล้วจู่ๆก็หายไปในอากาศ
Chaps, no one wander off.อย่าแตกแถวเดี๋ยวหลงทาง
And Edmund try not to wander off.และเอ็ดมันด์... นายชอบทำให้แปลกใจเรื่อย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wander off
Back to top