ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wall in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wall in*, -wall in-

wall in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wall in (phrv.) กั้นรั้ว See also: ล้อมรั้ว, กั้นผนัง Syn. fence in, hedge in, rail in
wall in (phrv.) ปิดกั้น (จิตใจ) จากโลกภายนอก See also: ไม่มีสติสัมปชัญญะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is Fenway the one with the big green wall in left field?ใช่สนามเฟนเวย์รึเปล่า ที่มีกำแพงสีเขียวฝั่งซ้ายของสนาม
The footage looks like the bird flew into a wall in the sky.ฟุตเทจดูเหมือนนกไปชนกำแพงอากาศ
What about the guys there on the wall in the pictures?แล้วพวกหนุ่มที่อยู่บนผนังล่ะ
The Resolute desk is near the south wall in the Oval Office.โต๊ะธัมรงค์อยู่แถวผนังทางใต้ในห้องรูปไข่
I swear that you will arrive at the wall in the exact same condition that you're in now.ข้าสาบาน เจ้าจะถึงวอลล์ หล่อไม่บุบสลายเหมือนตอนนี้เพ๊ะ
To be a fly on the wall in that apartment right now.อยากแปลงร่างเป็นแมลงวัน เข้าไปฟังด้วยจัง
Hidden in a wall in our old house in cambridge.ซ่อนในกำแพง ในบางของเราในเขตเคมบริด
The quote was painted on a wall in red.ยกมาจากกำแพงที่โดนเขียนด้วยสีแดง
We, we found all the money from the robberies hidden behind a wall in your house.เราเจอเงินทั้งหมดจากการปล้นถูกซ่อน หลังกำแพงในบ้านคุณ
There's a fake wall in the janitor's closet, covers a ladder.เราจะแอบเข้าไปทีละคน หวังว่าพวกเขาจะไม่เห็นงั้นหรือ คุณมีความคิดที่ดีกว่านี้มั๊ยล่ะ
And it's basically like a marathon runner hitting a wall in a marathon.ดังนั้นในท้ายที่สุดพวกเขา จบลงด้วยธาตุเหล็ก และที่ว่าเมื่อพวกเขาเมื่อเชื้อเพลิง ของพวกเขาเป็นมากกว่า
They post them on the wall in Juliet's courtyard, and then these secretaries come back with this basket and they retrieve the letters every day.ไปที่กำแพงในลานบ้านจูเลียต หลังจากนั้นเลขากลุ่มนี้ก็จะกลับมาพร้อมตะกร้า พวกเขาจะมาเอาจดหมายกลับไปทุกวัน

wall in ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赤壁[Chì bì, ㄔˋ ㄅㄧˋ, 赤壁] Chibi county level city in Xianning 咸宁市, Hubei; Chibi or Redwall in Huangzhou district 黃州區|黄州区 of Huanggang city 黄冈, Hubei, scene of the famous battle of Redwall of 208
赤壁市[Chì bì shì, ㄔˋ ㄅㄧˋ ㄕˋ, 赤壁市] Chibi county level city in Xianning 咸宁市, Hubei; Chibi or Redwall in Huangzhou district 黃州區|黄州区 of Huanggang city 黄冈, Hubei, scene of the famous battle of Redwall of 208

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wall in
Back to top