ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

walk off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *walk off*, -walk off-

walk off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
walk off (phrv.) เดินจากไปทันที Syn. walk away
walk off (phrv.) เดินเพื่อทำให้ (บางสิ่ง) ลดลง
walk off (phrv.) ทำให้เหนื่อยมากจากการเดินทางไกล See also: สามารถเดินไกลได้มากขึ้น
walk off with (phrv.) เดินออกไปกับ Syn. walk away with
walk off with (phrv.) ขโมย (คำไม่เป็นทางการ) Syn. make off with
walk off with (phrv.) เอาชนะได้ง่าย Syn. run away with, walk away with, waltz off with
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You can't just walk off from your room!นายไม่สามารถเดินออกไปจากห้องของนายได้!
Why'd you even come out with 'em off? Why'd you even walk off the field?ทำไมออกมาโท่งๆ แบบนั้น เดินออกนอกสนามได้ยังไง
Tonight, only one man will walk off this track alive.คืนนี้ จะมีเพียงหนึงเดียวเท่านั้น ที่จะเหลือรอด
All you have to do is walk off that track alive.ที่ต้องทำคือออกจากสนามนั่นเป็นๆ
I order you to take a long walk off a short pier.ชั้นขอสั่งให้เธอเดินออกไป จากชั้น
But when I saw you walk off that boat... when I saw you all grown up, so beautiful all those feelings fell away.แต่พอผมเห็นคุณ เดินออกมาจากเรือนั่น พอผมเห็นคุณเติบโตขึ้น อย่างงดงาม
Please walk off the red carpet.กรุณาอย่าเดินบนพรมแดงครับ
You cannot walk off like that, all half-cocked.เธอจะอยุ่ๆก็ไปไม่ได้นะ
Let's just walk off the chessboard.เดินออกจากกระดานเถอะ
They say she'll put them on and walk off with another man.เขาว่ากันว่าเธอใส่มันแต่เดินไปหาผู้ชายคนอื่น
They have to walk off on their own.พวกเขาต้องจากไปด้วยตัวของพวกเขาเอง
Worried I'm gonna walk off with all the credit.กลัวว่าผมจะได้เครดิตไปคนเดียว

walk off ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
掻っ払う[かっぱらう, kapparau] (v5u,vt) to swipe (as in steal); to walk off with
歩き去る[あるきさる, arukisaru] (v5r) to walk away; to walk off
豆腐の角に頭をぶつけて死ね[とうふのかどにあたまをぶつけてしね, toufunokadoniatamawobutsuketeshine] (exp) take a long walk off a short pier; go stick your head in a pig; lit

walk off ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดินจากไป[v. exp.] (doēn jāk pa) EN: walk off FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า walk off
Back to top