ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wake to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wake to*, -wake to-

wake to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wake to (phrv.) ตื่นขึ้นเพราะ See also: โดนปลุกจาก Syn. awake to
wake to (phrv.) เริ่มเข้าใจ Syn. awaken to
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let me sleep, love. Don't make me wake to this. You must eat.โนโรให้ข้าหลับเถิดอย่าให้ตื่นมาเลย
We wake to its blueness, as for the first timeและระลึกว่าฟ้ายังเป็นสีฟ้า เหมือนครั้งแรกที่ได้มอง
Uh, this is a wake to remember Nick.อ่า นี่เป็นงานระลึกถึงนิค
Well, if you'll excuse me, I apparently have a wake to host.ดี, งั้นฉันขอตัว ฉันเห็นได้ชัดว่าต้องไปเป็นเจ้าภาพ
It's me third wake today, and I'm not finished.วันนี้ฉันเฝ้างานศพ สามรายแล้วนะ แล้วก็ยังมีอีก
Shhh! You'll wake Tom.เบาหน่อย เดี๋ยวทอมตื่น
I mean, he's not gonna be awake to tell us where it hurts-ฉันหมายความว่าถึงเขาคงไม่ฟื้น ขึ้นมาบอกเราว่าเจ็บตรงไหน
I'm just glad he wasn't awake to see that landing.ข้าดีใจอยู่ลึกๆ ที่เขาไม่ได้ตื่นมาดูการลงจอดนั่น
If you were to go to sleep one night and awake to find, that by some unknown agency you had been transported to a cold, dark cave, the rational mind provides for one of only five possible explanations.หากคืนหนึ่งคุณกำลังจะเข้านอน และตื่นขึ้นมาอยู่ที่ที่ไม่รู้จัก คุณถูกส่งมาอยู่ที่ถ้ำมืดๆ หนาวเย็น
Wake tonight, funeral tomorrow.รำลึกเฝ้าศพคืนนี้ พิธีฝังศพพรุ่งนี้
Not even Harry Potter could keep him awake tonight.แม้แต่แฮรี่ พอตเตอร์ก้อปลุกเค้า ให้ตื่นไม่ได้หรอกคืนนี้
Baking some things for Nick's wake tomorrow.กำลังอบขนม สำหรับพิธีศพของนิควันพรุ่งนี้

wake to ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
利に聡い[りにさとい, rinisatoi] (adj-i) wide-awake to one's interests

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wake to
Back to top