ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wait at

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wait at*, -wait at-

wait at ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wait at (phrv.) คอยอยู่ที่
wait at table (phrv.) บริการที่โต๊ะอาหาร (ในภัตตาคาร) Syn. wait on
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นั่งโป่ง (v.) wait at a salt-lick far a game
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why don't you wait at Nanny's?เมย์อยากไปรอที่บ้านคุณยายหรือเปล่า
Why don't we wait at school?ทำไมเราไม่รออยู่ที่โรงเรียนหล่ะ?
I'll wait at 'Beginning'.ฉันจะรอ "การเริ่มต้น"
So I'm trying to say that you should wait at these places- ฉันกำลังจะบอกให้นาย ไปรอตามสถานที่พวกนี้
You want to meet the devil, wait at the crossroad.เฮ้ย เอามือออกไปเลยพี่แซม
You know, wait at the Gap. Hey, it's time for the meet.คุณรู้นะ เดินเที่ยวรอจนถึงเวลา เฮ้ ได้เวลานัดเจอกันแล้ว
Stay on the train for three more stations and wait at the bottom of the platform.นั่งรภไฟต่อไป 3 สถานี แล้วบนชานชลา
He prefers to wait at home.เขาต้องการจะรอฟังผลอยู่ที่บ้าน
I don't want to wait at all. Tonight?ผมก็ไม่อยากจะรอเหมือนกัน คืนนี้เลยเหรอ?
What, and wait at the airport all night?อะไรนะ ให้ผมนอนรอที่สนามบินทั้งคืนเนี่ยนะ
And that he laid in wait at her residence, implying premeditation to said criminal acts.เขาได้ซ่อนตัวและรอ อยู่ในบ้านของเธอ การคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า บอกได้เป็นนัยถึง ความตั้งใจกระทำการฆาตกรรม
Oh, you'd like to catch up on the events of the day. All right. Well, there was a half-hour wait at the bank to get into my safe deposit box,อยากรู้เหตุการณ์ประจำวันสินะ ได้ ฉันต้องรอคิวครึ่งชม.ที่ธนาคาร

wait at ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
以逸待劳[yǐ yì dài láo, ㄧˇ ㄧˋ ㄉㄞˋ ㄌㄠˊ, 以逸待劳] wait at one's ease for the exhausted enemy

wait at ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รอ[v.] (rø) EN: wait for ; wait at ; await FR: attendre ; patienter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wait at
Back to top