ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

very soon

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *very soon*, -very soon-

very soon ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We'll be in touch very soonพวกเราจะได้ติดต่อกันเร็วๆ นี้แหล่ะ

very soon ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[é, ㄜˊ, 俄] suddenly; very soon; Russian

very soon ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ประเดี๋ยว[adv.] (pradīo) EN: for a while ; for a moment ; in a moment ; very soon ; just a moment ; shortly ; for a time ; presently FR: bientôt ; dans un moment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า very soon
Back to top