ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vending machine

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vending machine*, -vending machine-

vending machine ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vending machine (n.) เครื่องจำหน่ายสินค้าแบบหยอดเหรียญ See also: ตู้ขายสินค้าแบบหยอดเหรียญ
English-Thai: HOPE Dictionary
vending machinen. เครื่องจำหน่ายของเล็ก ๆ ที่ใช้หยอดเหรียญ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
vending machine insuranceการประกันภัยตู้ขายสินค้าแบบหยอดเหรียญ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vending machinesตู้ขายของอัตโนมัติ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You want to grab some dinner at the vending machine ?คุณต้องการดินเนอร์ที่เครื่องขายยาเหรอ?
Yeah, but not for any of that vending machine shit.หิว แต่ไม่อยากกินขนมตามตู้กดนั่น
Do you happen to have a vending machine in here?คุณมีเครื่องขายของแถวนี้ไหม
For a guy in the vending machine business.สำหรับคนที่ทำธุรกิจตู้หยอดเหรียญ
It's like a bad joke-- a sculptor, a vending machine salesman and a chemistry teacher walk into a burlesque bar.It's like a bad joke-- a sculptor, a vending machine salesman and a chemistry teacher walk into a burlesque bar.
And a vending machine operator...And a vending machine operator...
Even the vending machine is out to get me.อ้า... แม้แต่ไอ้เครื่องนี่ยังมีปัญหากับชั้น
He broke into a vending machine with a spork.เขาทำให้ตู้หยอดเหรียญทำงาน ได้ด้วยช้อนแค่คันเดียวนะ
I mean... in my town... all you could get from a vending machine was pop and Reese's.สิ่งที่คุณจะได้ จากเครื่องขายของอัตโนมัติ ก็คือหมากฝรั่งและขนมปังกรอบ ผมเคยอยู่ที่ ซานดิเอโก้ช่วงหนึ่ง
In regards to vending machine number 714 located in the intensive care unit of Saint Andre's hospital.ผมเขียนมาร้องเรียน เรื่องตู้ หมายเลข 714 ที่ตั้งอยู่ตรงห้องไอซียู ของรพ.
Can you believe corporate raised the price in the vending machine again?- เช่นกัน บริษัทขึ้นราคา
You should try stocking vending machines.- ลองมาเติมกระป๋องในตู้กดบ้างสิ - ไม่ดีกว่า ขอบใจ

vending machine ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自动售货机[zì dòng shòu huò jī, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄕㄡˋ ㄏㄨㄛˋ ㄐㄧ, 自动售货机 / 自動售貨機] vending machine

vending machine ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベンディングマシーン[, bendeingumashi-n] (n) vending machine
無人販売所[むじんはんばいじょ, mujinhanbaijo] (n) unattended sales place; vending machine
自販機[じはんき, jihanki] (n) vending machine
販売機[はんばいき, hanbaiki] (n) vending machine
軟券[なんけん, nanken] (n) (See 硬券) train ticket printed on soft paper, etc. (usu. dispensed from a vending machine as part of a roll)
ガシャポン;ガチャポン[, gashapon ; gachapon] (n) capsule-toy vending machine; machine-vended capsule toy
自動販売機(P);自動販売器[じどうはんばいき, jidouhanbaiki] (n) vending machine; (P)
返却口[へんきゃくぐち, henkyakuguchi] (n) return slot (for coins in a vending machine); drop-off point (for dirty dishes at a restaurant)

vending machine ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เครื่องขายของอัตโนมัติ[n. exp.] (khreūang kh) EN: vending machine FR: distributeur autmatique [m]
ตู้ขายสินค้าหยอดเหรียญ[n. exp.] (tū khāi sin) EN: vending machine FR:
ตู้หยอดเหรียญ (ตู้...หยอดเหรียญ)[n. exp.] (tū … yøt rī) EN: vending machine FR: distributeur de … [m]

vending machine ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rücknahmeautomat {m} (für Leergut)reverse vending machine

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vending machine
Back to top