ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

twist around

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *twist around*, -twist around-

twist around ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
twist around (phrv.) หมุนรอบ See also: บิดรอบ, บิดเป็นเกลียว
twist around (phrv.) บิดเบือน Syn. turn around
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But if you take a third circle and keep that perpendicular to the other two, and you Twist it around the inner circle as you wrap it around, you can get all three of those circles to Twist around each otherและคุณตัดไปรอบ ๆ วงในว่า ทำให้มันตั้งฉากคุณจะ ได้รับสิ่งที่เรียกว่าพรู ดูเหมือนว่าพื้นผิวของโดนัท

twist around ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บิดรอบ[X] (bit røp) EN: twist around FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า twist around
Back to top