ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

turn a blind eye to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *turn a blind eye to*, -turn a blind eye to-

turn a blind eye to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
turn a blind eye to (idm.) เพิกเฉย See also: ไม่สนใจ, ทำเป็นมองไม่เห็น
turn a blind eye to (idm.) แสร้งทำไม่เห็น See also: ทำไม่รู้ไม่เห็น Syn. shut to
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We turn a blind eye to what surrounds us and a deaf ear to humanity's never-ending cry.แล้วเราก็ปิดตา ไม่รับรู้ถึงสิ่งรอบข้างต่อไป ปิดหู ไม่รับฟัง เสียงร่ำร้องหามนุษยธรรม อันไม่มีที่สิ้นสุด ตลอดกาล
Our kingdom can no longer afford to turn a blind eye to these disreputable witches and wizards.อาณาจักรของเราไม่อาจเมินเฉยต่อพ่อมด แม่มดที่เสื่อมเสียได้อีกต่อไป
We cannot turn a blind eye to bloodshed.เราจะทำเป็นหลับหูหลับตาการนองเลือดนี้ไม่ได้
You know Percy is corrupt, but you turn a blind eye to save your own skin.นายรู้ว่าเพอร์ซี่ทุจริต แต่นายก็ทำเป็นตาบอด เพื่อช่วยชีวิตตัวเองไว้
I'm not saying that I'm going to turn a blind eye to this.ไม่ได้หมายความว่าฉันจะปิดหูปิดตาแล้วปล่อยให้เธอทำแบบนี้นะ
My how is it possible to turn a blind eye to?เธญเธตเธ 11 เธ„เธ™เธ—เธตเนˆเน€เธซเธฅเธทเธญ เน„เธกเนˆเธเธฅเน‰เธฒเธกเธฒเน€เธ‚เน‰เธฒเนƒเธเธฅเน‰เธœเธก

turn a blind eye to ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เมิน[v.] (moēn) EN: ignore ; pay no attention to ; overlook ; turn a blind eye to ; pass over ; disregard ; spurn ; turn one's face FR: ignorer ; dédaigner ; se détourner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า turn a blind eye to
Back to top