ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

truge

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *truge*, -truge-

truge ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
truge (vi.) เคลื่อนที่อย่างอุ้ยอ้าย See also: ขยับอย่างอุ้ยอ้ายหรืองุ่มง่าม Syn. plod, shamble

truge ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Baratterie {f}; Betrügerei
Betrüger {m} | Betrüger
Ganove {m}; Betrüger
Hahnrei {m}; betrogener Ehemann | zum Hahnrei machen [obs.]; (Ehepartner) betrügencuckold | to cuckold
Betrug {m} | Betrügereien
Betrügerei {f} | Betrügereien
trügerisch; verräterisch {adj} | trügerischer | am trügerischstentreacherous | more treacherous | most treacherous

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า truge
Back to top