ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

traveling

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *traveling*, -traveling-

traveling ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
traveling (adj.) ที่เดินทางไปอย่างไร้จุดหมาย See also: ซึ่งพเนจร, ซึ่งท่องเที่ยวไปอย่างไม่มีจุดหมายแน่นอน Syn. roving, roaming, drifting
traveling (n.) การเดินเท้า See also: การเดินทางด้วยเท้า Syn. voyaging, rambling
traveling bag (n.) ย่าม See also: กระเป๋าหนังสือ Syn. handbag

traveling ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不远千里[bù yuǎn qiān lǐ, ㄅㄨˋ ㄩㄢˇ ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ, 不远千里 / 不遠千里] make light of traveling a thousand li; go to the trouble of traveling a long distance
老客[lǎo kè, ㄌㄠˇ ㄎㄜˋ, 老客] pedlar; traveling salesman
区间车[qū jiān chē, ㄑㄩ ㄐㄧㄢ ㄔㄜ, 区间车 / 區間車] shuttle bus (or train); train or bus traveling only part of its normal route
露白[lòu bái, ㄌㄡˋ ㄅㄞˊ, 露白] to reveal one's valuables inadvertently; to betray one's silver (money) when traveling

traveling ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
トラベリング[, toraberingu] (n) travelling (basketball rule); traveling
ボストンバッグ[, bosutonbaggu] (n) traveling (overnight) bag (from Boston bag)
交通費[こうつうひ, koutsuuhi] (n) traveling expenses; travelling expenses; carfare; (P)
勧誘員[かんゆういん, kanyuuin] (n) canvasser; traveling salesman; travelling salesman; door-to-door solicitor
医療車[いりょうしゃ, iryousha] (n) clinic car; traveling clinic; travelling clinic
大名旅行[だいみょうりょこう, daimyouryokou] (n) traveling in luxury; travelling in luxury; a junket
密行[みっこう, mikkou] (n,vs) prowling about; traveling in secret; travelling in secret
悪事千里[あくじせんり, akujisenri] (exp) bad news traveling fast; ill news spreading like wildfire
旅住い[たびずまい, tabizumai] (n) place one stays when traveling (travelling)
旅慣れる;旅馴れる[たびなれる, tabinareru] (v1,vi) to be accustomed to traveling (travelling)
橇行[きょうこう, kyoukou] (n-adv) (poet) traveling by sleigh
薩摩の守[さつまのかみ, satsumanokami] (n) traveling while deliberately not paying a fare (travelling)
インチキ(P);いんちき[, inchiki (P); inchiki] (adj-na,n,vs) (1) cheating; fake; bogus; (2) travelling seller of trinkets, magic tricks, etc. (traveling); (P)
お忍び;御忍び[おしのび, oshinobi] (n) (1) (abbr) travelling incognito (traveling); (2) (See 御忍び駕籠) special palanquin for carrying a daimyo or his wife incognito
南船北馬[なんせんほくば, nansenhokuba] (n) constant travelling; constant traveling; being on the move; restless wandering
忍び[しのび, shinobi] (n) (1) stealth; (2) (abbr) (See 忍び歩き) travelling incognito (traveling); (3) (abbr) (See 忍びの術) ninjutsu; (4) (abbr) (See 忍びの者) ninja; (5) sneak theft; sneak thief; (6) (See 忍びない) tolerance
旅は心世は情け[たびはこころよはなさけ, tabihakokoroyohanasake] (exp) (id) In traveling, companionship; in life, kindness
旅は道連れ世は情け[たびはみちづれよはなさけ, tabihamichidureyohanasake] (exp) just as it is reassuring to have a companion when traveling, it is important for us to care for each other as we pass through this life
[こう, kou] (n,n-suf) (1) going; travelling (traveling); (2) type of classical Chinese verse (usu. an epic); (3) (arch) district (of similar merchants); guild; (suf,pref) (4) bank
走行[そうこう, soukou] (n,vs) running a wheeled vehicle (e.g. car); running to program, job, etc.; traveling; travelling; (P)

traveling ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบี้ยเดินทาง[n. exp.] (bīa doēnthā) EN: traveling allowance ; travel expenses FR: viatique [m] ; indemnité de voyage [f]
ค่าพาหนะ[n. exp.] (khā phāhana) EN: traveling expenses ; transportation FR:
ค่ารถ[n. exp.] (khā rot) EN: traveling expenses ; car fare ; fare FR: prix du trajet [m] ; frais de voiture [mpl] ; frais de transport [mpl]
กระเป๋าเดินทาง[n.] (krapao doēn) EN: suitcase ; traveling bag ; baggage ; luggage ; trunk FR: valise [f] ; bagage [m] ; sac de voyage [m]
กระเป๋าเสื้อผ้า[n. exp.] (krapao seūa) EN: traveling bag FR: sac de voyage [m]
งบการท่องเที่ยว[n. exp.] (ngop kān th) EN: traveling allowance FR:
เพื่อนเดินทาง[n. exp.] (pheūoen doē) EN: fellow-traveller ; traveling companion ; companion FR: compagnon de voyage [m]

traveling ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fahrbibliothek {f}mobile library; traveling library

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า traveling
Back to top