ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

transported

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *transported*, -transported-

transported ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
transported (adj.) หิ้วได้ See also: พกพาได้ Syn. transportable, conveyable, movable Ops. fixed, immovable
transported over land or sea (adj.) ซึ่งขนส่งทางพื้นดินหรือทางทะเล

transported ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
货运[huò yùn, ㄏㄨㄛˋ ㄩㄣˋ, 货运 / 貨運] freight transport; cargo; transported goods
消魂[xiāo hún, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄣˊ, 消魂] overwhelmed (with joy, sorrow etc); to feel transported
输沙量[shū shā liàng, ㄕㄨ ㄕㄚ ㄌㄧㄤˋ, 输沙量 / 輸沙量] quantity of sand (transported by a river); sediment content

transported ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うっとりする;うっとりとする[, uttorisuru ; uttoritosuru] (exp,vs-i) (1) (See うっとりさせる) to be entranced; to be enraptured; to be transported; to be fascinated; (2) to be absentminded; to be miles away; to be in a world of one's own

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า transported
Back to top