ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

transcendently

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *transcendently*, -transcendently-

transcendently ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลอยฟ้า[adv.] (løifā) EN: excellently ; superbly ; transcendently FR: superbement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า transcendently
Back to top