ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tell off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tell off*, -tell off-

tell off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tell off (phrv.) ดุด่า See also: ดุว่า Syn. bawl out, be down on
tell off (phrv.) นับ See also: นับจำนวนของ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Tell officer Bellick.บอกเจ้าหน้าที่เบลลิค
Okay, you tell officer Pierce we are on high alert tonight.เน‚เธญเน€เธ„ เธ™เธฒเธขเธšเธญเธเธˆเธ™เธ—.เน €เธžเธตเธขเธ‹ เน€เธฃเธฒเธˆเธฐเนƒเธŠเน‰เธฃเธฐเธ”เธฑเธšเธเธฒเธฃเน€เธ•เธทเธญเธ™เธ‚เธฑเน‰เธ™เธชเธนเธ‡ เธ„เธทเ
Tell officer Parker that I believe her now.บอกจนท.ปาร์คเกอร์ พ่อเชื่อเธอแล้ว ตอนนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tell off
Back to top