ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

talk for

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *talk for*, -talk for-

talk for ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
talk for (phrv.) พูดหรือคุย (เป็นช่วงเวลาหนึ่ง) Syn. speak for
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All right. Mike, you go to the restaurant, you eat, talk for a while, you relax.ขวาทั้งหมด ไมค์คุณไปที่ร้านอาหาร
I had to talk for hours to repair the damage.ฉันต้องคุยอยู่ตั้งนาน ให้เขามองข้ามความเสียหายเล็กน้อย
Can we talk for a minute?เราจะคุยกันสักนาทีได้มั้ย?
Michelle, Iet's talk for a secondฉันให้เวลาเธอคุยอีกแปเดียวเท่านั้นน่ะ
Prosecutor Kwon, can we talk for a minute?อัยการควอน.. เราคุยกันสักครู่ได้ไหม
Can we just... talk for five minutes?เราจะคุยกันสัก 5 นาทีไม่ได้เหรอ?
I think that woman's gonna be able to talk for the rest of her life thanks to us.ผมคิดว่าผู้หญิงคนนั้นน่าจะพูดได้ ตลอดชีวิตที่เหลือของเธอเลย ต้องขอบคุณเรา
I'd like to talk for a second about this new arrival, the Mexican Santiago Munez who we see here entering this restaurant looking very handsome.ก่อนอื่นขอพูดถึง หนุ่มหน้าใหม่คนนี้สักนิด, ซานติเอโก้ มูเนซ จากเม็กซิโก คนที่เราเห็นกำลังเดินเข้าไปในร้านอาหาร ด้วยท่าทางที่ดูดี
Is that obnoxious-brother talk for 'You look kind of nice'?นั่นเป็นคําพูดที่น้องชายปากเสียจะพูดว่าพี่ดูดีใช่มั๊ย
Can't we just go outside and talk for a moment?เราไปคุยกันข้างนอกแป๊บนึงนะ
And--and then it's the inevitable blowup and the recriminations and we don't talk for two months.และ.. และมันก็จะระเบิดออกมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเป็นการทำความผิดซ้ำ
Hey, can we talk for a second?เฮ้ ขอเวลาคุยด้วยหน่อยได้มะ?

talk for ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
もうもう[, moumou] (adv,adv-to) (1) (on-mim) mooing; (n) (2) (chn) moo-moo (i.e. kid's talk for "cow")
にゃあにゃあ[, nyaanyaa] (n) (1) (baby talk for) cat; (2) (See にゃあ) mewing (of a cat); meow; miaow

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า talk for
Back to top