ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

talk at

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *talk at*, -talk at-

talk at ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
talk at (phrv.) พูดกระทบ See also: พูดถึง
talk at (phrv.) คุยกับ See also: พูดกับ Syn. speak to, talk to
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดังขึ้น (v.) talk at one time See also: talk at the same time Syn. แซ่ซ้อง
ประดัง (v.) talk at one time See also: talk at the same time Syn. ดังขึ้น, แซ่ซ้อง
แซ่ซ้อง (v.) talk at one time See also: talk at the same time Syn. ดังขึ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We can't really talk at Chow Fun's.ที่ร้านนั้น เราคุยกันไม่รู้เรื่องหรอก
We agreed that we couldn't talk at Chow Fun's.เราก็รู้นี่ว่า เราคุย ที่เชาวน์ ฟัน ไม่ได้
We'll talk at home, okay? Bye!เดี๋ยวค่อยคุยกันที่บ้านละกันนะ ไปละ
Actually,we didn't talk at allที่จริง เราไม่ค่อยได้พูดกันหรอก
Okay. I have an incoming call. Let's talk at home.โอเค ชั้นมีสายเข้า ไว้คุยกันที่บ้านนะ
Ryuzaki will allow us to just talk at the entrance.เรียวซากิอนุญาตแล้ว แค่พูดที่ประตู
It's just that sometimes it feels better not to talk at all about anything to anyone.ก็แค่บางครั้งมันทำให้ความรู้สึกดีขึ้น โดยที่ไม่มีสาเหตุที่จะอธิบาย ทุกอย่างได้
Can you walk and talk at the same time?เราเดินไปคุยกันไปได้มั๊ย? \ จะได้ประหยัดเวลา
She couldn't talk at first.แม่ของลูกไม่ได้พูดเรื่องนี้ในตอนแรก
I don't think he could talk at all.ข้าคิดว่ามันกลายเป็นบ้า.
I'll talk at lunch, dinner, brunch, snack time.คุยตอนมื้อกลางวัน มื้อค่ำ มื้อก่อนเที่ยง อาหารว่าง
I love it when they talk at the same time!ฉันชอบเวลาที่พวกเขาพูดพร้อมกันจัง!

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า talk at
Back to top