ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

take pity on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *take pity on*, -take pity on-

take pity on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
take pity on (phrv.) เห็นใจ See also: สงสาร
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สมเพช (v.) take pity on See also: have compassion for Syn. สงสาร, สังเวช, สมเพชเวทนา
สมเพช (v.) take pity on See also: have compassion for Syn. สงสาร, สังเวช, สมเพชเวทนา
สมเพชเวทนา (v.) take pity on See also: have compassion for Syn. สงสาร, สังเวช
สมเพชเวทนา (v.) take pity on See also: have compassion for Syn. สงสาร, สังเวช
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
God will take pity on me! Don't dishonour me!\ไม่มีความเสื่อมเกียรติที่ฉัน
And God didn't take pity on Dad like He did Abraham.และพระองค์ก็ไม่เมตตาเขา อย่างที่ทำกับอับราฮัม
That I think you'll find it in your heart to take pity on me, and in spite of my common, lowly, unroyal ways, accept that I have true feelings for Marcus and that he has them for me, too.สิ่งที่ฉันคิดว่า คุณจะเจอในใจของคุณให้เห็นอกเห็นใจฉันบ้างน่ะซิ และด้วยความเป็นสามัญชน ชั้นต่ำ ไม่ใช่แบบของราชวงศ์ ยอมรับเถอะว่า ฉันมีความรู้สึกที่จริงจังต่อมาคัส และเค้าก็รู้สึกแบบเดียวกันกับฉัน
Joo-won. Take pity on your mother.ประธานคิม แม่คุณช่างน่าสงสาร
You should take pity on the old.เธอควรจะสงสาร แม่เธอ
In fact, you could take pity on us and bring a pizza home.ไม่เป็นไร ฉันไม่ได้วางแผนอะไรเป็นพิเศษสำหรับมื้อค่ำ
And anyone who disobeys can walk the plank and pray the mermaids take pity on his soul!และใครก็ตามที่ขัดขืน ก็เชิญลงจากเรือไปซะ แล้วสวดให้นางเงือกมาสมเพชเขา
Rock, take pity on us!หินได้ยินเสียงร้องของ พวกเขาและเติบโตสูง

take pity on ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
怜惜[lián xī, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧ, 怜惜 / 憐惜] to take pity on; to feel tenderness toward

take pity on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สมเพช[v.] (somphēt) EN: be compassionate towards ; sympathize with ; take pity on ; have compassion for/on ; pity FR: s'apitoyer ; compatir
สงสาร[v. exp.] (songsān) EN: pity ; take pity on ; sympathize with ; have sympathy with ; have compassion ; feel sorry for FR: s'apitoyer ; compatir ; être désolé pour

take pity on ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mitleid {n} | mit jdm. Mitleid haben | mit jdm. Mitleid habenpity | to have pity on someone; to take pity on someone | to pity someone; to feel sorry for someone

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า take pity on
Back to top