ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

take it easy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *take it easy*, -take it easy-

take it easy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
take it easy (sl.) อย่ารุนแรง See also: ใจเย็นๆ, ปล่อยไปเถอะ, ช่างเถอะ
take it easy on (idm.) ทำตัวตามสบาย
take it easy on (idm.) ใช้หรือรับบางสิ่งน้อยๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Take it easyใจเย็นน่า / ช่างมันเถอะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Better take it easy 'Cause this place is hotใจเย็นๆเพราะว่าที่นี่มีความร้อนอยู่
Why don't you take it easy for a while?ทำไมคุณไม่เอามันง่ายสำหรับขณะที่?
I know, I know. Take it easy now. Calm down.ฉันรู้ ใจเย็น ๆ ก่อน
All right now, sir. Take it easy there. Just remember what I said to you about stress.เอาล่ะ ตอนนี้ ใจเย็นก่อน จำที่ข้าพูดเกี่ยวกับความเครียดของท่าน
Just take it easy on the brothers, all right?ปล่อยวางซะกับเรื่องของพี่นะ / โอเคมั้ย?
You hear me? Take it easy on the ref, he knows he made a horrible call.ไม่ต้องไปใส่ใจกรรมการ เขารู้ตัวว่าตัดสินได้แย่มาก
Look, Sharpay. I know I promised I'd do this, but just take it easy on me.นี่ ชาร์เพย์ ผมรู้ว่าฉันสัญญาไว้แล้ว แต่ เพลาๆให้ผมหน่อยแล้วกัน
I won't take it easy on you!พวกแกทำให้ฉันโกรธแล้วนะ!
Whoa, take it easy there, Court.อย่า ทำเหมือนมันง่าย คอร์ท
My doc says I got a bum ticker, have to take it easy from now on.หมอของฉันบอกว่า หัวใจฉันถูกกระทบกระเทือน จากนี้ไปต้องเลิกทำงานหนัก
I'm going to take it easy on you.ผมจะอ่อยให้ลุงแล้วกัน
I'll take it easy as soon as I know where the hell my grandson is!ฉันจะใจเย็นก็ต่อเมื่อ ฉันรู้ว่าหลายชายฉันอยู่ที่ไหน

take it easy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
懈气[xiè qì, ㄒㄧㄝˋ ㄑㄧˋ, 懈气 / 懈氣] to slacken off; to take it easy
既来之,则安之[jì lái zhī, ㄐㄧˋ ㄌㄞˊ ㄓ, ze2 an1 zhi1, 既来之,则安之 / 既來之,則安之] Since they have come, we should make them comfortable (成语 saw). Since we're here, take it easy.; Since this is so, we should accept it.; Now we have come, let's stay and take the rough with the smooth.; If you can't do anything to prevent it, you might as

take it easy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชิว ชิว = ชิล ชิล[v.] (chiu-chiu) EN: take it easy FR:
ค่อย ๆ หน่อย = ค่อยๆ หน่อย[v. exp.] (khǿi-khǿi n) EN: take it easy FR:
แล้วแต่คุณ[xp] (laēotāe khu) EN: take it easy FR: faites comme bon vous semble ; faites comme il vous plaira ; comme il vous plaira ; faites comme vous voudrez ; comme vous voudrez ; comme vous voulez
เพลามือ[v. exp.] (phēlā meū =) EN: let up ; go easy ; take it easy FR:
ปล่อยตัวตามสบาย[v. exp.] (plǿitūa tām) EN: play it cool ; take it easy ; take things easy FR: être décontracté ; se relaxer ; prendre les choses avec philosophie
รามือ[v. exp.] (rā meū) EN: take it easy ; go easy FR: se relâcher
ตามสบาย[v. exp.] (tām sabāi) EN: take it easy FR: faites comme bon vous semble ; faites comme il vous plaira ; comme il vous plaira ; faites comme vous voudrez ; comme vous voudrez
ทำใจสบาย ๆ = ทำใจสบายๆ[v. exp.] (tham jai sa) EN: take it easy FR: prends les choses du bon côté
ทำตัวสบาย ๆ = ทำตัวสบายๆ[v. exp.] (thamtūa sab) EN: take it easy FR:
ใจเย็น ๆ = ใจเย็นๆ[xp] (jai yen-yen) EN: Take it easy! ; keep cool ; don't get excited FR: Du calme ! ; Calmos ! ; On ne s'excite pas !
กันเองน่า[xp] (kan-ēng nā) EN: Take it easy! FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า take it easy
Back to top