ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

take a nap

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *take a nap*, -take a nap-

take a nap ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
take a nap (vi.) หลับ See also: ผลอยหลับ Syn. count sheep, nod off
take a nap (vi.) งีบหลับ (แสลง) See also: ม่อยหลับ, งีบ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Now I can take a nap without worrying anyตอนนี้ฉันสามารถหลับสักงีบโดยไม่ต้องกังวลใดๆ ได้แล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I could take a nap right here.ฉันงีบตรงนี้เลยก็ได้นะ
I'll go take a nap over there.ผมจะไปนอนพักตรงนั้นนะ
Next time you're tired, go take a nap instead of coming to practice.ครั้งหน้าถ้าเธอเหนื่อย ก็ไปงีบซะ แทนที่จะมาฝึกทั้งแบบนี้
Don't you think they'd go somewhere with a lot of sunlight and take a nap together?ไม่คิดว่าพวกเค้าจะไปที่ไหนซักแห่ง ที่มีแสงแดดและงีบหลับด้วยกันเหรอ?
But she always makes us take a nap after lunch.แต่เธอมักจะทำให้เรางีบ หลังจากอาหารกลางวัน
Roll out of bed, eat a croissant, shop for two hours, take a nap in the Louvre, eat another croissant, shop for two hours.ตื่นขึ้นมา กินครัวซองต์ ช็อปปิ้งสัก 2 ชม. แอบงีบในลูฟร์ กินครัวซองต์ ช็อปอีก 2 ชม.
You can take a nap in your thinking room.เชิญคุณไปงีบได้ในห้องนั่งคิดของคุณ
I got her to take a nap today, no problem.ฉันยังทำให้เธอหลับตอนกลางวันได้ ไม่มีปัญหาอยู่แล้ว
Honey, if you're that tired, why don't you just take a nap here in the car?ในโรงแรมจริงๆ ที่รัก ถ้าคุณเพลียปานนั้น
Ah, I was just about to take a nap because I was so exhausted from that shopping trip.ฉันเพิ่งงีบหลับไป เพราะหมดแรงจากการชอปปิ้งน่ะ
Did you take a nap at Peach's?เธอนอนที่คอนโดพีชเหรอ?
I wish I could just take a nap under it like I did when I was a little girl." End quote.ในสวนสาธารณะ อยากจะไปนอนเล่นใต้ต้นนั้น เหมือนตอนที่ฉันยังเป็นเด็กๆอยู่"

take a nap ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หลับนอน[v.] (lapnøn) EN: sleep ; take a nap ; go to bed FR: dormir
งีบหลับ[v. exp.] (ngīp lap) EN: nap ; have a nap ; take a nap ; doze off ; drop off ; kip ; nod of ; snooze FR: faire la sieste ; faire un somme
นอนเล่น[v.] (nønlen) EN: take a rest ; lie down ; take a nap ; nap FR: somnoler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า take a nap
Back to top