ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

superbly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *superbly*, -superbly-

superbly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
superbly (adv.) อย่างสังเกตเห็นได้ See also: อย่างโดดเด่น Syn. notably, supremely
superbly (adv.) อย่างยอดเยี่ยม See also: อย่างดีเลิศ, อย่างสมบูรณ์แบบ Syn. flawlessly, ideally Ops. imperfectly
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดีเลิศ (adv.) superbly See also: excellently, best, marvellously, perfectly Syn. เยี่ยม, เยี่ยมยอด, ดี
ยอดเยี่ยม (adv.) superbly See also: excellently, best, marvellously, perfectly Syn. เยี่ยม, เยี่ยมยอด, ดีเลิศ, ดี

superbly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลอยฟ้า[adv.] (løifā) EN: excellently ; superbly ; transcendently FR: superbement
ไม่มีที่ติ[adv.] (mai mī thī ) EN: perfectly ; impeccably ; supremely ; wonderfully ; flawlessly ; superbly FR: parfaitement ; impeccablement ; superbement
อย่างดีเลิศ[adv.] (yāng dīloēt) EN: superbly FR:
เยี่ยม[adv.] (yīem) EN: superbly ; beautifully ; first rate FR:
ยิ่งยวด[adv.] (yingyūat) EN: supremely ; sublimely ; superbly ; extremely FR: extrêmement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า superbly
Back to top