ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

suck in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *suck in*, -suck in-

suck in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
suck in (phrv.) สูดอากาศ (ด้วยปาก) See also: ดูด
suck in (phrv.) ทำให้ยุบลง See also: ทำให้เป็นแอ่ง
suck in (phrv.) หลอกลวง (คำไม่เป็นทางการ)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You didn't suck in rehearsal.ทำได้ไม่เลวนี่ในละคร
I don't know, maybe I suck in bed.หรือฉันห่วยเรื่องบนเตียง
Trust me, you don't suck in bed.เชื่อฉัน เธอไม่ห่วยบนเตียง
From the moment we wake, look in that mirror, all we do is spin our little lies, suck in that gut, colour that hair, twist off that wedding ring.ตั้งแต่ตื่นนอน ส่องกระจก เราก็เริ่มเตรียมคำโกหกของเราซะแล้ว ต้องเปลี่ยนสีผม ต้องทำตัวฉลาด
Just, you know, suck in the gut.เอาเป็นว่า เอาความกล้าออกมา
Suck in your stomach. Right on, Goodแขม่วพุงนายนะ นั่นแหละ ดี
Their rocket motors suck instead of blow, their ICBMs can't get out of their kennels, their scientists can't do solid fuel for shit...มอเตอร์จรวดของพวกเขาดูดแทนการเป่าทวีปของพวกเขาไม่สามารถได้รับจากสุนัขของพวกเขา นักวิทยาศาสตร์ของพวกเขาไม่สามารถทำเชื้อเพลิงแข็งสำหรับอึ ...
TINA: Okay, hold on and suck in. (grunts) I am.ฉันสัญญาว่าฉันจะไม่เผลอฉี่ใส่มัน ฉันคิดว่าเธอลาออกไปแล้วเพราะบทน้อยเกินไป
How about I hold him down and you suck instead?งั้นข้าไปจับให้ แล้วเจ้ามาสูดแทน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า suck in
Back to top