ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

strip down

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *strip down*, -strip down-

strip down ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
strip down (phrv.) ถอดผ้าออก See also: เปลื้องผ้าออก Syn. strip off
strip down (phrv.) ถอดออก (เครื่องจักร) See also: แกะออก Syn. take down, tear down
strip down (phrv.) ดุด่า See also: ว่ากล่าว Syn. tell off
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why don't you strip down and have a 100 people stare at you?ทำไมคุณไม่ถอดให้คนเป็น 100ดูบ้างล่ะ?
Oh shit, I ain't shitting' either man, i strip down for a shower and icicles has formed, on my nuts.ไม่ได้อำนะเพื่อน ฉันเพิ่งวิ่งผ่านน้ำฝักบัว_BAR_ เหมือนมันเป็นน้ำแข้งขึ้นมาจับไข่ฉันเลย
Do any of you have the desire to strip down and exchange underwear with each other?มีใครในที่นี้ต้องการ ถอดชุดชั้นในออกมา แล้วแลกเปลี่ยนกับคนอื่นไหม?
You must think I'm some type of sex maniac or something but I promise you, next time, I will ask before I strip down and start kissing you.คุณต้องคิดว่าฉันบางประเภท จากคนบ้าเพศหรือบางสิ่งบางอย่าง ... แต่ฉันสัญญากับคุณครั้งต่อไปผมจะถามว่า ก่อนที่ผมจะตัดลงและเริ่มจูบคุณ.
With shocks and beatings, and strip down his identity.ด้วยการช็อต ทำลายสภาพจิตของเหยื่อ
Strip down and get your ass into decon.วางเธอลง \ แล้วนายก็ไปกินยาแก้คัดจมูกด้วย
Strip down to your underwear and get on the bed.ถอดชุดออกแล้วขึ้นไปบนเตียง
He'd strip down, swear on a stack of bibles. Whatever it takes.ระหว่างเขาถอดเทป สาบานกับไบเบิ้ล ยังไงก็ได้
Strip down! Come join us.ถอดเสื้อผ้าแล้วมาเล่นกับพวกเราซิ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า strip down
Back to top