ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

straighten out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *straighten out*, -straighten out-

straighten out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
straighten out (phrv.) ทำให้ตรงขึ้น See also: ยืดให้ตรง
straighten out (phrv.) ทำให้กระจ่าง See also: ทำให้เข้าใจมากขึ้น Syn. sort out
straighten out (phrv.) ทำให้ประพฤติถูกต้อง Syn. sort out
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He says we can straighten out any of our problems.He says we can straighten out any of our problems.
We Parliament members have been begging the public to bear with us while we straighten out the former Prime Minister's historic tax reform blunders, so where, exactly, are we supposed to get that kind of money?เราสมาชิกรัฐสภาขอให้อดทน กับเหตุการณ์สาธารณะที่เกิดกับเรา... ...ขณะที่เราตรงออกจากรูปแบบการปฎิรูปภาษี ของการผิดพลาดจากรัฐมนตรีท่านแรก ดังนั้นที่ไหน, ความเป็นจริง, คือเราสมมุติการ ได้รับชนิดของเงินหรือไม่?
I had to straighten out her boss a little bit.ผมเลยสั่งสอนหัวหน้าเธอนิดหน่อย
I got to straighten out everything with Paulie or I'm dead.ฉันต้องเคลียทุกอย่างกับพอลลี่ ไม่งั้นตายแน่
Why don't you and me straighten out our business another time?ทำไมนายกับฉันไม่ทำให้ชัดเจน เรื่องธุรกิจของเราในเวลาอื่นล่ะ
I'm going to straighten out this whole mess.พ่อจะจัดการเรื่องทั้งหมดเอง
No offense Dr. Canter. We're just trying to straighten out our facts.ออย่าวิตก Dr.Canter เราแค่พยามหาความจริงเท่านั้น
Get back there and entertain our guest. I will straighten out your brother.ซูกลับไปสังสรรค์ให้แขกของเรา แม่จะอบรมพี่ลูกเอง
So straighten out your life and live as a nice person, alright?ฉะนั้น หัดสำนึก แล้วใช้ชีวิตให้เป็นเรื่องเป็นราวซะที ถูกมั้ย?
Let's just get it so we can straighten out your belief.มาเข้าเรื่องที่เรามาดู ความเชื่อของนายดีกว่า
You helping them straighten out their rope again?แกช่วยมันมัดเชือกให้แน่นอีกแล้วหรือ
Straighten out a massacre? I'd like to see you try.แก้ไขเรื่องฆ่าหมู่เนี่ยนะ อยากเห็นแกลองเหมือนกัน

straighten out ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
entzerrt {adj}straighten out

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า straighten out
Back to top