ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stink of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stink of*, -stink of-

stink of ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stink of (phrv.) ส่งกลิ่นเหม็นของหรือจาก Syn. smell of, stink with
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Show me a wound. You stink of surrender.คุณเหม็นของชายหนุ่มคนหนึ่ง ยอมแพ้
The stink of it filling every breath, a suffocating cloud you can't escape.ความเหม็นมีอยู่ทุกลมหายใจ ทำให้หายใจไม่ออก หนีไปก็ไม่ได้
You stink of liquor!เหม็นเหล้าอีกต่างหาก
Wash up! You stink of liquor.อาบน้ำด้วยละ กลิ่นเหล้าเหม็นหื่งเลย
You drive a flashy car, you stink of cologne, and you can't get it up.อาบน้ำหอม และนายก็ไม่ปึ๋งปั๋ง
I stink of medicine.ตัวฉันมีกลิ่นเหม็นของยา
I stink of medicine!ตัวฉันมีกลิ่นเหม็นของยา!
I remember the stink of alcohol on your breath.ฉันจำกลิ่นเหล้าจากลมหายใจของคุณได้
The stink of evil from below. From her!กลิ่นปิศาจคลุ้งออกมาจากข้างล่างนี่ จากเธอ!
You idiot! Now I'm gonna stink of fish for the next week.เจ้าโง่ ทีนี้ข้าจะมีกลิ่นปลาติดไปเป็นอาทิตย์
No stink of blood or sizzle of fleshไม่มีกลิ่นของเลือด รึของเนื้อเกรียม ๆ
My office still got the stink of ATF.สำนักงานของฉัน ยังเต็มไปด้วยเจ้าหน้่าที่รัฐบาลกลางอยู่เลย

stink of ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
羶血[せんけつ, senketsu] (n) stink of blood or meat; meat eating barbarian (i.e. Westerner)

stink of ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กลิ่นเหงื่อ[n. exp.] (klin ngeūa) EN: body odour ; body odor (Am.) ; stink of sweat FR:
กลิ่นตัว[n. exp.] (klin tūa) EN: body odour ; body odor (Am.) ; stink of sweat FR: odeur corporelle [f] ; odeur de transpiration [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stink of
Back to top