ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stay with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stay with*, -stay with-

stay with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stay with (phrv.) ทำงานกับ Syn. stop with
stay with (phrv.) เป็นแขกรับเชิญของ Syn. stop with
stay within (phrv.) ยังเชื่อฟัง See also: ยังอยู่ในความควบคุม, อยู่ในข้อจำกัด, อยู่ในขอบเขต Syn. keep within, remain within, stick within, stop within
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กก (v.) stay with See also: keep on (one´s person), sleep with Syn. กกกอด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
How long will you stay with your family?คุณจะอยู่กับครอบครัวของคุณนานแค่ไหน?
I hope you enjoy your stay with usฉันหวังว่าคุณจะชอบที่ได้มาพักอยู่กับเรา
You're welcome to stay with us next timeยินดีต้อนรับคุณมาพักกับพวกเราอีกคราวหน้า
Why don't you pack some things and come stay with me?ทำไมคุณไม่เก็บของบางอย่างและไปอยู่กับฉัน?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can't make it alone. You'll have to stay with me.ฉันบินคนเดียวไม่ไหว นายต้องไปกับฉัน
You stay with them.คุณอยู่กับพวกเขา โปรดจำไว้ว่านานแค่ไหน
Mongo stay with Sheriff Bart. Sheriff first man ever whip Mongo.มองโกจะอยู่กับนายอำเภอบาร์ท นายอำเภอเป็นคนแรกที่โค่นมองโกได้
We've found you a place to stay with one of our third-year students who lives in town.เราจัดให้เธอพักอยู่กับนักเรียนปีสาม คนหนึ่ง ซึ่งอยู่ในเมือง
Let her stay with us for a few days, okay?ปล่อยให้เธออยู่กับ- เราไม่กี่วันใช่มั้ย?
Do you want me to stay with you?คุณต้องการให้ฉันไปอยู่กับ คุณ?
But one, you keep out of here, and two, they stay with me.แต่ 1, ห้ามเธอมาอยู่ในนี้, และ 2, ฟิล์มพวกนี้ต้องอยู่ที่ฉัน.
Somebody stole it. Can I stay with you?ถูกขโมยไปแล้ว ขออยู่ด้วยคนได้มั้ย
It'll probably stay with you for another thousand, too.แล้วมันก็จะอยู่กับเธอไปอีก 1000 ปี ด้วย
Stay with me. Come on. Stay with me.อยู่กับผมนะ ได้โปรด อยู่กับผม
Is that why you never stay with one of your clients? They too undisciplined for you?คุณถึงอยู่กับใครก์ไม่ทน เพราะพวกเขาไม่มีวินัยงั้นรึ?
I understand, Peter... but I want you to stay with your mother, OK?ฉันเข้าใจ ปีเตอร์ แต่ฉันอยากให้เธออยู่ที่นี่กับแม่ ตกลงนะ?

stay with ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
大概にする[たいがいにする, taigainisuru] (exp,vs-i) to stay within bounds; to not get carried to extremes

stay with ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไปค้างบ้านเพื่อน[v. exp.] (pai khāng b) EN: stay with friends FR: loger chez des amis

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stay with
Back to top