ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stay up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stay up*, -stay up-

stay up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stay up (phrv.) ยังสูง See also: เพิ่มขึ้น, มากขึ้น Syn. be up, hold up, keep up, remain up, stop up
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You'd better stay up there a bit. When the fog lifts, we'll bring you in.คุณต้องอยู่บนนั้นอีกสักพัก พอหมอกจาง เราจะพาคุณลงมา
I'm ordering you to stay up there!ผมสั่งให้คุณบินอยู่บนนั้น
Look, I want you two to stay up here and keep quiet.มองฉันต้องการให้คุณทั้งสองจะอยู่ที่นี่และเก็บเงียบ
Let her stay up all night crying and writing letters to the parole board.ให้หล่อนอยู่นี่ทั้งคืน ร้องขอทัณฑ์บนให้เลยละกัน
Look, if Grandma wants to stay up there, there's nothing we can do about it.ดูถ้าคุณยายต้องการที่จะอยู่ที่นั่น มีอะไรที่เราสามารถทำอะไรกับมัน
Now, don't stay up for me, penny.ไม่ต้องตื่นรอฉัน เพนนี่
He used to stay up late reading Hardy Boys stories under the cover.เขาชอบอ่านหนังสือฮาร์ดี บอยซ์จนดึกดื่น จากการสนับสนุน
But I think if we stay up here we should be okay.แต่ผมคิดว่าถ้าเราอยู่บนนี้ก็น่าจะไม่เป็นไร
Yeah, except for you not letting me stay up late.ค่ะ ยกเว้นตอนพ่อไม่ยอมให้นอนดึก
Look, it'll be easy. I'll stay up with you.ดูมันจะเป็นเรื่องง่าย ฉันจะอยู่ขึ้นกับคุณ
The sisters don't let us do anything, but Miss Bradley, she lets us order pizza sometimes and stay up later on the weekends.พวกซิสเตอร์ไม่ให้เราทำอะไรสักอย่าง แต่มิสแบรดลี่ให้เราสั่งพิซซ่าได้ในบางครั้ง แล้วก็นอนดึกในช่วงวันหยุด
You cannot stay up in your room all day... staring at an old man through a telescope.วัน ๆ ลูกจะอยู่แต่ในห้อง ... ...แล้วก็คอยซุ่มดูชายแก่ๆคนนึง ผ่านกล้องโทรทัศน์ของลูกไม่ได้หรอกนะ

stay up ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
熬夜[áo yè, ㄠˊ ㄧㄝˋ, 熬夜] stay up late or all night

stay up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
宵っぱり;宵っ張り[よいっぱり, yoippari] (n) (1) night owl; nighthawk; late bird; (vs) (2) to stay up late; to keep late hours

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stay up
Back to top