ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stay down

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stay down*, -stay down-

stay down ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stay down (phrv.) ยังอยู่ระดับต่ำ See also: อยู่ต่ำกว่า Syn. keep down, remain down, stop down
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He can't stay down with three barrels on him.มันอยู่ใต้นํ้าพร้อมถังสามใบไม่ได้
Well, if we stay down here long enough, I'll have to lay off the fuckin' booze, Steel, 'cause there won't fuckin' be any of it fuckin' left.ถ้าอยู่ที่นี่นานอีกหน่อย ฉันเปิดผับไปแล้ว สตีล เพราะร้านแถวนี้มันปิดหมดแล้ว
Stay there. Stay down there.หยุดก่อน อยู่ข้างล่างไปก่อน
Are you gonna stay down here, and be sensible?คุณอยู่ที่ล่ะกัน นี่ล่ะที่คุณควรทำ
I said, stay down there! - Don't hurt me!บอกว่าให้นอนลงไปซะ อย่าทำอะไรผมเลย!
Amy, I can't stay down here any longer.เอมี่ ฉันไม่อยากอยู่ข้างล่างนี่นาน
How long do I have to stay down here?ฉันต้องอยู่ที่นี่อีกนานเท่าไหร่ ?
Hey. I still don't know why you wanna stay down here.แม่ไม่เข้าใจ ทำไมลูกอยากอยู่ข้างล่างนี่นัก
You go up top. I'll draw them in. Don't stay down here.ก็ได้ นายขี้นข้างบน ฉันล่อมันเอง แต่อย่าอยู่แถวนี้
I'm going to make sure they don't stay down there,ฉันจะไปทำให้แน่ใจว่าพวกเราไม่ต้องการอยู่ที่นั่น
You stay down here. You don't move. Oh, okay.หมอบอยู่ตรงนี้ อย่าไปไหน
You should stay down there. Okay?คริสติน่าพูดถูก คุณควรอยู่ตรงนั้น

stay down ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กบดาน[v.] (kopdān) EN: lie low ; stay down ; go into hiding ; be in hiding ; hole up somewhere ; hide out FR: s'allonger ; s'étendre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stay down
Back to top