ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stand up to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stand up to*, -stand up to-

stand up to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stand up to (phrv.) โต้แย้ง See also: ขัดแย้ง, แข็งขืน Syn. stand against, stand up against
stand up to (phrv.) ผ่านการทดสอบ See also: ทดสอบผ่าน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Who thinks we have to stand up to the kind of censorship ... they had under Stalin?ใครคิดว่าเราควรลุกขึ้นยืน ต่อต้านระบบการเซ็นเซอร์ ที่เผด็จการสตาลินชอบใช้
That I didn't stand up to a tank in Tiananmen Square?บอกได้ไง ว่าไม่ได้ยืนขวางรถถังที่จตุรัสเทียนอันเหมิน
Finally, it takes a great deal of bravery to stand up to your enemies but a great deal more to stand up to your friends.และท้ายที่สุด ต้องใช้ความกล้าหาญมาก ในการยืนหยัดต่อสู้ศัตรู และกล้ายิ่งกว่านั้น ที่จะยืนหยัดเพื่อเพื่อนเรา
What usually happens when people without guns stand up to people with guns.ก็เป็นอย่างที่มันเคยเป็นมา เวลาที่ประชาชนที่ไร้อาวุธ... ...ต่อต้านกลุ่มคนที่มีปืนอยู่ในมือ...
All would take is one person to stand up to her.มันแค่ต้องมีใครสักคนกล้าหือกับเธอ
And a guy who can stand up to a squogre is scared of a Hoager?มีคนอ้วกในห้องน้ำผู้หญิงค่ะ.
Don't let it fool you, tara mae. You stand up to that demon.อย่าให้มันมาล่อลวงเธอ ทาร่า เม จงต่อสู่กับปีศาจ
You're just too weak to stand up to them.คุณอ่อนแอเกินไป ที่จะยืนอยู่กับพวกเขา
The only way he can be stopped is if you to stand up to him.ทางเดียวที่จะรอดคือต่อสู้กับมัน
One day, someone's gonna stand up to you! Someone's gonna teach you a lesson!วันนึง จะต้องมีใครบางคนที่ลุกขัดขืนนาย\ ใครบางคนที่สอนบทเรียนให้กับนาย !
Remember, Darren, you must stand up to her.จำไว้นะ ดาร์เรน\ นายต้องอย่ายอมเธอ
Prudence always wanted me to stand up to my ma.พรูเดนซ์ก็ต้องการ\\\ ให้ฉันแข็งข้อกับแม่ เสมอเลย

stand up to ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弱不禁风[ruò bù jīn fēng, ㄖㄨㄛˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄣ ㄈㄥ, 弱不禁风 / 弱不禁風] too weak to stand up to the wind (成语 saw); extremely delicate; fragile state of health

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stand up to
Back to top