ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

square with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *square with*, -square with-

square with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
square with (phrv.) จ่ายหมด See also: จ่ายให้หมด Syn. settle with
square with (phrv.) เห็นพ้องกับ See also: สอดคล้องกับ Syn. reconcile with
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
... middle of Times Square with that bus driver who was ambushed earlier todayและนี่ก็คือคนขับรถ ที่เรากำลังพูดถึงกันนะค่ะ
Let them walk out into St. Peter's Square with their heads held high.จากนั้นคุณให้ดีขึ้นลงนั่ง ก่อนที่จะผ่านออก.
Doesn't exactly square with Teddy Daniels: The man. The legend.ดููไม่ค่อยเหมือนกับ เท็ดดี้ แดเนี่ยล ผู้เป็นตำนานเลยนะครับ
Look... he told me everything was square with the families.ฟังน่ะ เขาเคยบอกทุกอย่างผมแล้ว ความเป็นมา
I played some four square with some kids at recess, and then we shot some hoops after school.ผมเล่นเกมกับเด็กคนอื่นตอนพัก แล้วก็เล่นยิงยางตอนเลิกเรียน
The square with the astronomical clock.จัตุรัสที่มีนาฬิกาดาราศาสตร์ ฉันเดินผ่านมันเป็นร้อยครั้ง
How does that square with the "proper English wife" bit?การที่บอกว่า "เมียอย่างถูกต้อง" นี่มันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะ
Square with him like this and just drive it homeตั้งท่ากับมันแบบนี้ แล้วส่งกลับบ้านไปเลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า square with
Back to top