ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sprinkle on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sprinkle on*, -sprinkle on-

sprinkle on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sprinkle on (phrv.) โปรยบน See also: โรยบน, หว่านบน, พรมบน Syn. sprinkle upon
sprinkle onto (phrv.) โปรยบน See also: โรยบน, หว่านบน, พรมบน Syn. sprinkle over

sprinkle on ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
注ぐ(P);灌ぐ;潅ぐ;濺ぐ;漑ぐ[そそぐ, sosogu] (v5g) (1) (See 注ぐ・つぐ) to pour (into); to fill; (2) to sprinkle on from above; to shed (e.g. tears); (3) to concentrate one's spirit or strength on; (v5g,vi) (4) to fall onto (of rain, snow); (P)

sprinkle on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โรยหน้า[v.] (rōinā) EN: scatter over ; sprinkle on top FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sprinkle on
Back to top