ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

smooth over

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *smooth over*, -smooth over-

smooth over ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
smooth over (phrv.) ทำให้บรรเทา See also: ทำให้ผ่อนคลาย
smooth over (phrv.) ทำให้ลดลงอย่างรวดเร็ว See also: ทำให้ลดน้อยลง Syn. gloss over, slough over, slur over
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลบเกลี่ย (v.) cover with earth and then smooth over the surface See also: fill and level up Syn. ถม, คลุม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'd like to get to know Declan better, and... smooth over any awkwardness between us.แม่อยากรู้จัก เดคแลนดีกว่านี้ และ... จะแก้ไขให้กับเรื่องอึดอัดใจ ที่ผ่านมาระหว่างเรา
It's amazing what even the smallest passage of time can accomplish, the cuts it can close, the imperfections it can smooth over.มันน่าประหลาดใจ แม้แต่เวลาที่ผ่านไปไม่นาน สามารถทำให้ บาดแผลสามารถปิดสนิทได้

smooth over ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
取り繕う;取繕う[とりつくろう, toritsukurou] (v5u,vt) to temporize; to temporise; to smooth over
言い做す;言做す[いいなす, iinasu] (v5s,vt) to speak as though something were actually the case; to smooth over; to describe

smooth over ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กลบเกลี่ย[v.] (klopklīa) EN: cover with earth and then smooth over the surface FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า smooth over
Back to top