ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

smell of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *smell of*, -smell of-

smell of ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
smell of (phrv.) ได้กลิ่นของ See also: ดมกลิ่นของ Syn. stink of, stink with
smell of the lamp (idm.) (หนังสือ) ที่ได้รับการปรับปรุงจนไม่เหลือรูปแบบเดิม หรือไม่เป็นธรรมชาติมากนัก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คาวเลือด (n.) smell of blood
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He smelled the tar and oakum of the deck as he slept... ... and he smelled the smell of Africa that the land breeze brought with the morning.เขากลิ่นต้าและเส้นเชือกของ ดาดฟ้า ในขณะที่เขานอนหลับอยู่และ เขาได้กลิ่นกลิ่น ของทวีปแอฟริกาที่สายลมที่ดิน
But tonight the smell of the land breeze came very early... ... and he knew it was too early in his dream and went on dreaming.แต่คืนนี้กลิ่นของสายลมที่ดิน มาเร็วมากและเขารู้ว่ามันยังเร็ว เกินไป ในความฝันของเขาและไปใน ฝัน
Round and round, attack, attack like angry ants, mad with the smell of gasoline.วิ่งวนไปรอบ จู่โจมอยู่นั่น ...เหมือนฝูงมดบ้าได้กลิ่นน้ำมัน
Nail polish, perfume the smell of bicycle seats, cocktails...ทาเล็บสวย พรมน้ำหอม ...กลิ่นเบาะจักรยาน จิบค็อกเทล...
The smell of fine leather.อันอบอวลไปด้วยกลิ่นหนังรองเท้า
I'd wake up at night ... with the smell of the ballpark in my nose, with the cool of the grass on my feet,ผมตื่นมาตอนกลางคืน ได้กลิ่นสนามกีฬาติดจมูกอยู่ ความชุ่มชื้นของหญ้าที่ฝ่าเท้า
If you have five seconds when you're not dizzy with the smell of her pussy, ask yourself:ถ้าคุณมีเวลาซัก 5 วินาที ตอนที่คุณไม่เวียนหัว... ...ไปกับกลิ่นสวาทของเธอ ถามตัวเองว่า :
This is the smell of something... of something very dead and very rotten, and its coming from here.กลิ่นมันเหมือนอะไรอย่างอื่น กลิ่นเหมือนอะไรตาย เน่าๆ ออกมาจากตรงนี้ด้วย
And the smell of tobacco. I remember that...และกลิ่นของยาสูบ ผมจำได้ว่า ...
When I want to feel happy, I try to remember the smell of tobacco.เมื่อฉันต้องการจะรู้สึกมีความสุขผมลอง จำกลิ่นของยา?
The smell of cakes and pies are absolutely everywhereทุกที่ที่ไปสัมผัสได้ถึงกลิ่นเค้ก และพาย
Despite al the flowers, the smell of rotting flesh drove people away.แม้จะกลบด้วยดอกไม้ก็ยังได้กลิ่น เนื้อที่เน่าเปื่อย ทำคนไม่เข้าใกล้

smell of ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sāo, ㄙㄠ, 臊] smell of urine
臭迹[chòu jì, ㄔㄡˋ ㄐㄧˋ, 臭迹 / 臭跡] scent (smell of person or animal used for tracking)

smell of ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
木の香[きのか, kinoka] (n) smell of new wood
死臭[ししゅう, shishuu] (n) putrid smell of a corpse
腐臭[ふしゅう, fushuu] (n) smell of something rotten; rotten smell
草いきれ[くさいきれ, kusaikire] (n) strong smell of grass (esp.in summer heat)
血臭[けっしゅう, kesshuu] (n) the smell of blood
匂わせる[におわせる, niowaseru] (v1) to smell of; to give off a scent; to hint at; to intimate

smell of ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คาว[n.] (khāo) EN: smell of fish ; smell of meat FR: odeur de poisson [f]
คาวเลือด[n. exp.] (khāo leūat) EN: stench of blood ; smell of blood FR:
กลิ่นเหม็นเกรียม[n. exp.] (klin men kr) EN: smell of burning FR: odeur de roussi [f] ; odeur de brûlé [f]
กลิ่นไหม้[n. exp.] (klin mai) EN: smell of burning FR: odeur de brûlé [f] ; odeur de roussi [f]
กลิ่นเน่า[n. exp.] (klin nao) EN: smell of decay FR: odeur de pourri [f]
กลิ่นธูป[n. exp.] (klin thūp) EN: incense ; smell of incense FR: odeur d'encens [f]
เหม็นเน่า[n. exp.] (men nao) EN: smell of rotten meat ; rotten smell FR: odeur de pourriture [f] ; odeur de viande avariée [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า smell of
Back to top