ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

slip out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *slip out*, -slip out-

slip out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
slip out (phrv.) ลื่นล้ม See also: ลื่นตก
slip out (phrv.) เผยความลับโดยไม่ตั้งใจ
slip out of (phrv.) ลื่นตกลงมาจาก See also: ไถลจาก
slip out of (phrv.) หลบออกไปเงียบๆ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หลุดมือ (v.) slip out of hand See also: slip from the hand Syn. ชวด
หล่นหรือลื่นจากมือ (v.) slip out of the hand
หลุดมือ (v.) slip out of the hand Syn. หล่นหรือลื่นจากมือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Couldn't the Keeleys slip out at the end of the show?ไม่สามารถ Keeleys ลื่นออกมาในตอนท้ายของการแสดงหรือไม่
How does someone like that just slip out of our hands?เราปล่อยให้คนอย่างนี้ หลุดรอดจากมือเราไปได้ยังไง
The silicon might slip out of place.เดี๋ยวซิลิโคนเคลื่อนที่น่ะ
So It Looks Like I'Ll Have To Slip Out For A Few Minutes.พ่อต้องไปแว้บทำธุระสักแป้บนึงนะ
I want you to distract my parents while I slip out and get these glasses to them, okay?ไปชวนแม่กับพ่อคุยก่อน เดี๋ยวผมจะเอาแว่นนี่ ไปให้กับพวกเค้า OK?
Get the keys ready. We'll slip out the back.เตรียมกุญแจให้พร้อม เราจะแอบออกทางด้านหลัง
We could slip out through the regular entrance.เราน่าจะลอบปะปนไปตามทางออกปกติ
All Bryce and Sarah need to do, is slip out of the main ballroom and grab it.ทั้งไบร์ซ และ ซาร่า ต้องทำ คือหลบออกจากงานเงียบ ๆ แล้วก็เอามันมา
Even if you could slip out of hell and back into your meats --แม้ว่านายจะออกมาจากนรกได้และกลับมามีกายเนื้อ
And then slip out the side door. Right.ทีนี้ก็ย่องออกประตูด้านข้างซะ
Maybe I can slip out back.บางทีผมอาจจะย่องไปข้างหลัง แล้วโกยสุดชีวิต
Did you wake him up for an awkward goodbye, or did you just slip out and make him feel like a whore?คุณปลุกให้เขาตื่น เพื่อจะอึกอักบอกลา หรือว่าคุณ แค่แอบย่องออกมา แล้วปล่อยให้เขารู้สึกเหมือนคุณตัวล่ะ

slip out ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
すっぽ抜ける[すっぽぬける, supponukeru] (v1) (1) to slip out (e.g. from one's fingers); (2) to cleanly forget
鞘走る[さやばしる, sayabashiru] (v5r) (arch) to slip out of one's scabbard (of swords)
抜け出す(P);脱け出す[ぬけだす, nukedasu] (v5s,vi) (1) to slip out; to sneak away; to excel; (2) {comp} to break (out of a loop); (P)

slip out ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แกะ[v.] (kae) EN: remove ; tear off ; tear away ; strip ; slip out ; lever out ; take out ; unwrap ; unpack ; unbind ; untie ; undo ; unfasten ; open with one's fingers FR: retirer ; défaire ; ôter
หลุดมือ[v. exp.] (lut meū) EN: slip out of hand ; slip from the hand FR: échapper des mains ; tomber des mains
ผลุด[v.] (phlut) EN: slip out ; be forced in or out ; issue FR: entrer rapidement ; sortir rapidement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า slip out
Back to top