ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

slip in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *slip in*, -slip in-

slip in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
slip in (phrv.) เข้า (สถานที่หรือร่วมกลุ่ม) เงียบๆ
slip in (phrv.) เขียนหรือพูดเพิ่ม
slip into (phrv.) ลื่นไถลเข้าไป Syn. slide into
slip into (phrv.) เข้าไปเงียบๆ Syn. slide into
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is my slip in there?ของฉันอยู่ในนั้นรึเปล่า
I'll distract them. You slip in for it.ทำตัวปกติ เพื่อนนายมาแล้ว
Don't you dare slip in with me, fleshwing.อย่าบังอาจมาใส่อารมณ์ กับข้า, ไอ้พวกร่างนิ่ม
No, I'm not going to slip in the back door like some kind of bitch.ไม่ ฉันไม่มีทางมุดหัวซ่อนอยู่ในกะลา เหมือนกับไอ้พวกหน้าตัวเมียบางคนหรอก
And they tend to slip in through the cracks.เขาก็คงจะพยายามเข้ามาตามรอยร้าวในตึกแหล่ะ
We slip in through the loading bay,เราจะแอบเข้าไปข้างใน
The kids will think that they're getting ready for Regionals, but really I'll slip in a little lesson about how to avoid STDs.พวกเด็กๆ ก็จะคิดว่า มันคือ การเตรียมตัวสำหรับ รอบระดับภาค แต่จริงๆ แล้วฉันจะแนบบทเรียนเกี่ยวกับ การป้องกัน โรคติดต่อทางเพศ
Because now you can slip in and out of your place, day or night, without anyone knowing.เพราะตอนนี้นายน่าจะแวบเข้า แวบออกห้องนายได้ ทั้งวันทั้งคืนได้ โดยที่ไม่มีใครรู้
So he used a key that he'd stolen to slip in hours earlier in the day.เขาก็เลยใช้กุญแจที่เข้าขโมยมา เข้าไป หลายชั่วโมงก่อนหน้าตอนกลางวัน
Hetty's more like that little pill you slip in someone's drink so they follow your every command.เลือกยาพิษของคุณซะ แฮตตี้สอดคล้องกันมากกับ ยาเม็ดเล็ก ๆ ที่คุณใส่ลงไปในเครื่องดื่ม
There's a permission slip in the... Hey, buddy. You okay?มีใบขออนุญาตอยู่บน.. ไง ลูกรัก โอเคมั้ย?
So if you can casually slip in a reference to Kierkegaard,เเละถ้าคุณสามารถพูดคุย เกี่ยวกับปรัชญาของคีร์เคการ์ด

slip in ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
差し挟む;挟む;差し挾む[さしはさむ, sashihasamu] (v5m,vt) (1) to insert; (2) to interrupt; to slip in a word; (3) to harbor (e.g. doubts); to harbour; to entertain (e.g. a theory)
忍び入る[しのびいる, shinobiiru] (v5r,vi) to steal or sneak or slip into
忘れられる[わすれられる, wasurerareru] (v1) to slip into obscurity; to be forgotten
滑り込む[すべりこむ, suberikomu] (v5m,vi) to slide into (base); to slip into (ditch)
潜り込む;もぐり込む[もぐりこむ, mogurikomu] (v5m,vi) to slip into; to crawl into (under); to conceal oneself (under)
紛れる[まぎれる, magireru] (v1,vi) to be diverted; to slip into; (P)
紛れ込む[まぎれこむ, magirekomu] (v5m,vi) to disappear into; to slip into; to be lost in; to be mixed up with

slip in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลักไก่[v. exp.] (lak kai) EN: steal in ; slip in ; sneak FR:
แซง[v.] (saēng) EN: slip in between ; squeeze through a crowd FR: se faufiler
เสียบ[v.] (sīep) EN: insert ; slip in FR: insérer ; introduire
แอบเข้ามาใน[n. exp.] (aēp khao mā) EN: slip into FR: s'introduire

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า slip in
Back to top