ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

slimness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *slimness*, -slimness-

slimness ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความผอมเพรียว (n.) slimness See also: slenderness, meagerness Syn. ความแบบบาง Ops. ความอ้วน
ความเพรียวลม (n.) slimness See also: slenderness, meagerness Syn. ความผอมเพรียว, ความแบบบาง Ops. ความอ้วน
ความแบบบาง (n.) slimness See also: slenderness, meagerness Syn. ความผอมเพรียว Ops. ความอ้วน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า slimness
Back to top