ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sit to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sit to*, -sit to-

sit to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sit to (phrv.) นั่งวางท่าให้ (วาดรูป) Syn. pose for, sit for
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I sense this is your first visit to us?ผมคิดว่านี้เป็นครั้งแรกที่พวกคุณมาเยี่ยมเยือนพวกเรา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"for there I will sit to judge all the nations on every side.""เพื่อที่ข้าจะได้นั่งลงตัดสิน ทุกๆชาติในทุกๆข้างๆ"
Oh, and by the way, it would be very decent of you if you didn't mention this little visit to your revered husband.อ้อ อีกอย่าง... คงจะเป็นการดีถ้าคุณจะไม่เอ่ยถึง การพบกันครั้งนี้ให้สามีคุณฟัง
He will make a special visit to Moscow during the book fair to meet you.เขาจะทำให้การเข้าชมพิเศษไปมอสโกในช่วงงานสัปดาห์หนังสือที่ได้พบคุณ
After the war was over, he paid a visit to your grandmother, delivering to your infant father his dad's gold watch.หลังจากที่สงครามจบลงเขาไปเยี่ยมคุณยายของคุณ ส่งมอบให้กับพ่อของเด็กทารกของคุณพ่อของเขานาฬิกาทอง
Purpose of your visit to Canada?มาแคนาดาด้วยวัตถุประสงค์อะไร
You sit tooเกิดอะไรกับคำสาปของฉัน?
I reside in Hanyang and I'm going back after a visit to my sick parentsเราเป็นชาวเมืองฮันยาง พ่อแม่สูงอายุไม่สบาย เลยมาเยี่ยมที่บ้านเกิดหนะค่ะ
What's the, er, nature of your visit to Naples?คุณ... มาทำอะไรที่เนเปิ้ล?
In a matter of hours... they had pinned it to everything from mass transit to satellite launching.พวกเขาคุยเรื่องการประยุกต์ใช้กล่องกับทุกสิ่ง ตั้งแต่ขนส่งมวลชนไปจนถึงการปล่อยดาวเทียม
The body of internationally renowned author Anna Rivers was discovered last night by a security guard making a routine visit to the disused pier 16, three miles upriver from where her car was found abandoned five weeks ago on Argyle Avenue.ศพของนักปีพันธ์ผู้โด่งดัง แอนนา ริเวอร์ส ถูกพบเมื่อคืนนี้ โดยรปภ.ขณะตรวจตราตามปกติ... ...ที่ท่าเรือร้างที่ 16 ห่างไป 3 ไมล์
Schedule a Relical visit to retrieve no data.มีกำหนดกำจัดไปแล้ว ไม่มีข้อมูล
No, we want to sit together.ไม่เอา เราอยากนั่งด้วยกัน

sit to ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
复诊[fù zhěn, ㄈㄨˋ ㄓㄣˇ, 复诊 / 復診] another visit to doctor; further diagnosis
并坐[bìng zuò, ㄅㄧㄥˋ ㄗㄨㄛˋ, 并坐 / 並坐] sit together
在华[zài Huá, ㄗㄞˋ ㄏㄨㄚˊ, 在华 / 在華] within China; during one's visit to China

sit to ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おはか参り[おはかまいり, ohakamairi] (n) ritual visit to the tomb of one's ancestors (bringing flowers, burning incense, cleansing the tombstone)
一見;一現(iK)[いちげん, ichigen] (n) first visit to inn, restaurant, etc. without an introduction
公式参拝[こうしきさんぱい, koushikisanpai] (n) official visit to a shrine (or temple)
参宮[さんぐう, sanguu] (n,vs) visit to the Ise Shrine
参拝[さんぱい, sanpai] (n,vs) visit to a shrine or temple; paying homage at a shrine or temple; (P)
寒参り[かんまいり, kanmairi] (n,vs) winter visit to a shrine
恵方参り;恵方詣り;恵方詣(io)[えほうまいり, ehoumairi] (n) New Year's visit to a shrine or temple which lies in a favorable (favourable) or lucky direction
火事見舞い;火事見舞[かじみまい, kajimimai] (n) post-fire visit to express sympathy; expressing one's sympathy after a fire
玉串料;玉ぐし料[たまぐしりょう, tamagushiryou] (n) cash offering made on the occasion of one's visit to a shrine; money offering dedicated to the Shinto gods; fees for offering a branch of the sacred tree to the gods
陣中見舞い;陣中見舞[じんちゅうみまい, jinchuumimai] (n) visiting soldiers at the front to provide comfort; visit to (gift for) persons hard at work as a sign of support

sit to ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นั่งจับกลุ่ม[v. exp.] (nang japklu) EN: sit in agroup ; sit together FR:

sit to ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Messebesuch {m}visit at a fair; visit to a trade show

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sit to
Back to top