ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sick on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sick on*, -sick on-

sick on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sick on (phrv.) จู่โจม (ปกติใช้กับสัตว์เช่น สุนัข) (คำเก่า) See also: เล่นงาน, เข้าโจมตี Syn. set on
sick onto (phrv.) จู่โจม (ปกติใช้กับสัตว์เช่น สุนัข) (คำเก่า) See also: เล่นงาน, เข้าโจมตี Syn. set on
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ever since that time you got sick on strawberry and chocolate flavor together.ตั้งแต่ตอนนั้นที่ลูกแพ้ไอศกรีม รสสตรอเบอรี่กับช็อกโกแลต
Look, it's really cold out here. Don't get sick on me or anything.ฟังนะ ข้างนอกมันหนาว ห้ามไม่สบายหรือเป็นอะไรไปนะ
Maya, was Ishaan sick on Thursday?มายา วันพฤหัสอีชานป่วยเหรอ
You're worried because people got sick on this recording,เรากังวลเพราะผู้คนป่วยในเทปนั่น
Because it sounded like you were very sick on the phone.เพราะว่าฟังเสียงจากที่เราคุยกันคุนดูป่วยมาก
Do I look like a pervert to you, feeling up the sick ones?นี่ชั้นดูเหมือนพวกวิปริตรึไง, ที่รู้สึกเห็นใจคนป่วย?
You got seasick on Pirates of the Caribbean.เธอเมาคลื่น ตอนดู Pirates of the Caribbean นะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sick on
Back to top