ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shoot up (fast)

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shoot up (fast)*, -shoot up (fast)-

shoot up (fast) ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทะลึ่งพรวด[v. exp.] (thaleung ph) EN: rise suddenly ; soar ; shoot upwards ; spring up ; shoot up (fast) FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shoot up (fast)
Back to top